SODBTN.sk

 
 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - Trenčiansky kraj

 
 
Doména v tomto nie príliš štandardnom tvare bola zaregistrovaná za účelom zobrazenia výsledkov mojej dizertačnej práce, v ktorej som sa venoval vybraným aspektom internetizácie obcí na Slovensku. Súčasťou práce bola aj internetová stránka venovaná možnostiam zobrazenia výsledkov údajov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2001, pričom za predmetové územie boli zvolené obce Trenčianskeho kraja. Neskôr som sem začal pridávať nové projekty, na ktorých pracujem aj v súčasnosti. Projekty sú zamerané na spracovanie a vizualizáciu rozličných dát, pričom okrem profesijných projektov tu uvádzam aj niektoré, ktoré sú spracované v súvislosti s mojimi záľubami, avšak využívajú taktiež viaceré metódy a postupy, ktoré sú uplatňované v mojej práci.

 
 
OBCE SR
» stránka projektu

Cieľom projektu bolo zistenie existencie www stránok samospráv Slovenska [ aktuálny stav k 3.3.2021, stále aktualizovaný ]. Stránka obsahuje databázu obcí SR podľa príslušnosti ku krajom a okresom. Stránka každej obce obsahuje link na informácie o danej obci na najznámejších portáloch samospráv www.e-obce.sk, www.obce.info. Taktiež je zobrazený link na vlastnú www stránku obce v prípade, že existuje. Ak viete o existencii stránky obce, ktorá nie je v databáze, prosím pošlite mi e-mail na adresu vladimir.bacik@uniba.sk

KML
» stránka projektu

Formát KML (Keyhole Markup Language) je využívaný na zobrazovanie geodát v prostredí aplikácie Google Earth. Stránka umožňuje klientovi vytvárať vlastné tematické mapy vybranými metódami, na základe dát zo sčítania uložených v databáze. Pre korektné načítanie výslednej mapy je potrebná inštalácia programu Google Earth priamo na vašom počítači.
D3.js
» stránka projektu

D3.js je knižnica určená pre manipuláciu s dokumentami obsahujúcich rozličné dáta. Túto knižnicu vyvinul Mike Bostock a poskytuje veľmi zaujímavé možnosti aj z kartografického pohľadu. Na uvedenej stránke bola použitá táto knižnica a formát topojson, ktorý slúži na zobrazenie geometrie objektov. Klient si môže vygenerovať niekoľko tematických máp na základe dát zo SODB 2011 v podobe kartogramu a stupňovaného symbolu.
Tour de France
» stránka projektu

Keďže som veľkým fanúšikom cyklistiky a zároveň geograf, tak som sa spolu s kolegom Mišom podujal vytvoriť stránku venovanú Tour de France a jej priestorovým aspektom. Máloktoré športové podujatie je tak variabilné z pohľadu jeho "športovísk". V prípade Tour de France sú to etapové miesta a vrcholy horských stúpaní, ktoré spolu s výkonmi cyklistov dodávajú tomuto podujatiu jedinečnú podobu. Fanúšikovia cyklistiky dúfam túto stránku ocenia.
Summer Olympic Games
» stránka projektu

Na tejto stránke nájdete kompletné štatistiky medajlistov moderných letných Olympijských hier od roku 1896 do roku 2016. Súčasťou sú aj viaceré mapové a grafické výstupy (ako ináč v podobe chord diagramov ;-)). Stránka je súčasťou publikačného výstupu s názvom "OLYMPIC MEDALISTS OF THE MODERN SUMMER OLYMPIC GAMES 1896-2016" publikovanom v roku 2021 v časopise Journal of Maps

Cycling "classics"
» stránka projektu

Ďalší "projekt" z oblasti cestnej cyklistiky. Na tejto stránke nájdete prehľadné štatistiky víťazov najprestížnejších jednorázových cestných závodov, tzv. "klasík". Štatistiky nezobrazujú všetky jednorázové preteky, ale dôraz je položený na jednodňové závody s bohatou históriou, samozrejme vrátane piatich cyklistických monumentov.
ATP No. 1 players
» stránka projektu

Projekt zameraný na cieľovú skupinu tenisových fanúšikov. Nájdete tu spracovanie viacerých štatistík všetkých svetových mužských tenisových jednotiek v tzv. "Open ére". Štatistiky sú prehľadne graficky znázornené a mimoriadne zaujímavé je aj využitie cirkulárnej vizualizácie za účelom zobrazenia vzájomných zápasov medzi svetovými jednotkami.
Cirkulárna vizualizácia
» stránka projektu

Cirkulárna vizualizácia v podobe chord diagramov predstavuje pomerna zaujímavú formu dátovej vizualizácie. Svoje využitie našla v mnohých oblastiach, ja tu ponúkam aspoň ukážku niektorých možností využitia tohoto typu grafu.
Voľby do NR SR 2023
» stránka projektu

Táto stránka obsahuje volebné výsledky do NR SR z roku 2023 na úrovni politických strán. Všetky mapy sú podobne ako v predchádzajúcom projekte vytvorené pomocou knižnice D3 a formátu TopoJSON

Voľby do NR SR 2020
» stránka projektu

Táto stránka obsahuje volebné výsledky do NR SR z roku 2020 na úrovni politických strán ako aj jednotlivých poslancov zvolených do parlamentu. Všetky mapy sú podobne ako v predchádzajúcom projekte vytvorené pomocou knižnice D3 a formátu TopoJSON

Voľby NR SR 2012, 2016
» stránka projektu

Táto stránka obsahuje volebné výsledky do NR SR z rokov 2012 a 2016. Môžete si pozrieť výsledky jednotlivých strán za úrovni obcí a vytvoriť aj vlastnú mapu vybranej strany. Všetky mapy sú vytvorené pomocou knižnice D3 a formátu TopoJSON

PETER SAGAN
» stránka projektu

Ako cyklistický fanúšik a profesionálny geograf tu ponúkam niektoré prehľadné štatistiky Peťa Sagana zachytené pomocou statisckých ako aj online mapových výstupov. Táto stránka je určená pre všetkých fanúšikov nášho Peťa Sagana a jej cieľom bolo zobrazenie niektorých štatistík v priestore, ktoré nenájdete na internete nikde inde.
Etapové ciele TdF 1903-2016
» stránka projektu

Opäť jeden z praciálnych výskumov k problematike Tour de France. Táto stránke je doplňujúcim webom pre príspevok "Stage finishes - mapping the locations and results of Tour de France (1903-2016)", publikovaný v časopise Journal of Maps.

MS v hokeji
» stránka projektu

Ďalší príklad využitia chord diagramov pri vizualizácii vzájomných zápasov jednotlivých krajín na MS v hokeji, spracovaná za obdobie

COVID-19
» stránka projektu

Počas pandémie korona vírusu sme na týždennej báze spracovávali vybrané štatistiky. Situácia je v súčasnosti priaznivejšia, a tieto dáta užneaktualizujeme. Nechávam ich tu však k dispozícii, aby sme nezabudli akým obdobím sme prešli, reps. prechádzame.
Obce Trenčianskeho kraja
» stránka projektu

Primárny projekt dizertačnej práce, vďaka ktorému bola zaregistrovaná a vytvorená aj táto doména. Na projekte už nepracujem je nahradený primárnym projektom obcí SR, avšak dávam sem link aspoň z nostalgie :)
 
  stránku vytvoril: Vladimír Bačík | Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava