Chord diagramy

Príklady zobrazenia dochádzky za prácou a do škôl medzi okresmi SR (Sčítanie 2021)
Príklady zobrazenia dochádzky za prácou medzi mestskými časťami Bratislavy (Sčítanie 2021)
Príklady zobrazenia dochádzky za prácou v Bratislavskom VÚC

Obyvateľstvo, migrácia, dochádzka
» zobraziťMigrácia obyvateľov medzi krajmi v SR (2011)
» zobraziťVeľkostné kategórie obcí podľa jednotlivých krajov SR
» zobraziťOdchádzka za prácou v okresoch SR (2011) (do iných okresov)
» zobraziťOdchádzka za prácou v krajoch SR (2011) (aj v rámci okresov kraja)
» zobraziťOdchádzka za prácou v krajoch SR (2011) (bez dochádzky v rámci okresov kraja)
» zobraziťOdchádzajúci za prácou medzi Bratislavskými mestskými časťami navzájom
» zobraziťDochádzajúci za prácou medzi Bratislavskými mestskými časťami navzájom
Cyklistika - klasiky
» zobraziťOne day cycle races: Best 7 cyclists (more than 15 victories)
» zobraziťOne day cycle races: Most successful nations
» zobraziťOne day cycle races: All nations and their triuphs in classic races
» zobraziťOne day cycle races: Cyclists with 10 and more victories in classic races
Cyklistika - Tour de France
» zobraziťFinish places with 20 and more finishes in the Tour de France history (most succesfull nations acording to stage triumph)
» zobraziťAscents with 20 and more finishes in the Tour de France history (most succesfull nations acording to stage triumph)
» zobraziťPlaces of stage triumphs of the five most successful cyclists in the history of Tour de France according to the number of stage victories 135 winning stages at 91 places
» zobraziťWinning ascents of the six most successful climbers in the history of Tour de France according to the number of winning crossings of ascents 205 winning crossings on 78 ascents
» zobraziťFinish places with 20 and more finishes in the Tour de France history (most succesfull nations acording to stage triumph)
» zobraziťFinish places with 20 and more finishes in the Tour de France history (most succesfull nations acording to stage triumph)
» zobraziťFinish places with 20 and more finishes in the Tour de France history (most succesfull nations acording to stage triumph)
Tenis
» zobraziťHead to head matches of all No. 1 tennis players since 1973
» zobraziťNumber of Grand Slam titles of all No. 1 tennis players since 1973
Olympiáda
» zobraziťOlympic games - most succesfull athletes