Zobraziť stránku obcí SR  
 


PODIEL POZITÍVNE TESTOVANÝCH VO VEKU 65+ ROKOV ZO VŠETKÝCH POZITÍVNE TESTOVANÝCH V OKRESE ZA 14 DNÍ (19.4.-2.5.2021)
prepočet na desaťtisíc obyvateľov okresu (generované pre počet obyvateľov z roku 2017)


 zobraziť počet obyvateľov pozitívne testovaných na Sars-Cov2 (od začiatku pandémie)
 zobraziť počet pozitívne testovaných prepočítaný na 10 000 obyvateľov okresu (od začiatku pandémie)
 zobraziť počet pozitívne testovaných prepočítaný na 10 000 obyvateľov okresu (7-dňový priemer, PCR testy)
 zobraziť počet pozitívne testovaných prepočítaný na 10 000 obyvateľov okresu (7-dňový priemer, Ag testy)
 zobraziť počet pozitívne testovaných obyvateľov 65+ ročných
 hospitalizácie v okresoch SR

 späť na úvodnú stránku

POZITÍVNE TESTOVANÍ OBYVATELIA VO VEKU 65+ ROKOV
Pri tejto mape a grafoch je zobrazený 14-dňový prehľad počtu pozitívne testovaných od 19.4. do 2.5.2021

Veľkosť diagramu: Počet pozitívne testovaných osôb nad 65 rokov v okresoch SR za obdobie 14 dní (19.4.-2.5.2021)
Farba diagramu: Zmena (v % bodoch) počtu pozitívne testovaných osôb nad 65 rokov v okresoch SR oproti predošlému obdobiu 14-tich dní (5.4. do 18.4.2021)

 
  Túto stránku spracovali na základe dát z https://github.com/Institut-Zdravotnych-Analyz/covid19-data Vladimír Bačík a Michal Klobučník z Katedry ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja, Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Štatistiky aktualizujeme každý pondelok.