Databáza výsledkov SODB 2001 [ Trenčiansky kraj ]
MAPOVÁ APLIKÁCIA
táto časť projektu bola vytvorená pomocou programu MapViewSVG, ktorý je nadstavbou programu ArcView GIS.
- pre správne zobrazenie mapy musíte mať nainštalovaný "SVG viewer". Stiahnuť si mo môžete tu.
Trenčiansky krajzobraziť stránku Trenčianskeho kraja [ štatistika ]
zobraziť podrobnú mapu Trenčianskeho kraja [ viac vrstiev ]
zobraziť sadu tematických máp Trenčianskeho kraja
© Vladimír Bačík | Katedra humánnej geografie a demogeografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava