Databáza výsledkov SODB 2001 [ Trenčiansky kraj ]
TEMATICKÉ MAPY
v tejto časti si môžete vybrať zo zoznamu tematických máp, pričom na každej mape môžete využívať možnosť tvorby dotazov zadaním príslušných kritérií výberu. Vybraním niektorej obce môžete zase získať všetky atribúty tejto obce, ktoré sú v tabuľke.
Trenčiansky kraj - základná mapazobraziť stránku Trenčianskeho kraja [ štatistika ]
zobraziť mapu Trenčianskeho kraja
© Vladimír Bačík | Katedra humánnej geografie a demogeografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava