Databáza dochádzky za prácou a do škôl v jednotlivých okresoch SR [2021]

Počet dochádzajúcich za prácou do jednotlivých okresov v SR (okresy medzi sebou)

» späť na úvodnú stránku

šírka základne: Celkový počet dochádzajúcich za prácou v danom okrese
šírka pásu: obojsmerná dochádzka za prácou medzi jednotlivými okresmi


Údaje na stránke sú spracované na základe databázy získanej zo stránky www.scitanie.sk
(prepočet dát do matice Pavol Ďurček | Katedra ekonomickej a sociálenj geografie, demografie a územného rozvoja)