Databáza dochádzky za prácou a do škôl v jednotlivých okresoch SR [2021]

Vizualizácia dochádzky a odchádzky v roku 2021 v podobe chord-diagramov:

» Dochádzajúci za prácou v okresoch SR
» Dochádzajúci za prácou v okresoch SR (bez vnútornej dochádzky)

» Odchádzajúci za prácou v okresoch SR
» Odchádzajúci za prácou v okresoch SR (bez vnútornej dochádzky)

» Dochádzajúci do škôl v okresoch SR
» Dochádzajúci do škôl v okresoch SR (bez vnútornej dochádzky)

» Odchádzajúci do škôl v okresoch SR
» Odchádzajúci do škôl v okresoch SR (bez vnútornej dochádzky)Údaje na stránke sú spracované na základe databázy získanej zo stránky www.scitanie.sk
(prepočet dát do matice Pavol Ďurček | Katedra ekonomickej a sociálenj geografie, demografie a územného rozvoja)