Databáza dochádzky v obciach Bratislavského VÚC
Databáza dochádzky za prácou a do škôl v jednotlivých okresoch SR [2021]

Počet dochádzajúcich do škôl do jednotlivých okresov v SR (okresy medzi sebou, bez vnútornej dochádzky)

» späť na úvodnú stránku

šírka základne: Celkový počet dochádzajúcich do škôl v danom okrese
šírka pásu: obojsmerná dochádzka do škôl medzi jednotlivými okresmi


Údaje na stránke sú spracované na základe databázy získanej zo stránky www.scitanie.sk
(prepočet dát do matice Pavol Ďurček | Katedra ekonomickej a sociálenj geografie, demografie a územného rozvoja)