Základné tvary
spä na hlavnú stránku SVG

Zobrazené objekty
 rect
 circle
 ellipse
 line
 polyline,polygon
 text
 path

Ďalšie ukážky:

path [C,S]
path [A]
transformácie