Na sociálnych sieťach ma nenájdete, ale v dnešnom online svete nie je na škodu zanechať istú digitálnu stopu. Človek nikdy nevie na koho narazí. Mám skvelú prácu, skvelú rodinu, skrátka som spokojný chlapík, ktorý občas niečo zverejní aj na internete. Túto stránku som spravil, aby som vás informoval o mojich aktivitách. To aby ste vedeli kto som čo som, ak náhodou niekde natrafíte na nejaký môj "výtvor", prípadne publikáciu. 

Takže malé zhrnutie: 

Internetové projekty

Nie som žiadny programátor, ani web dizajnér, ale v rámci pracovných záležitostí rád využívam niektoré metódy a postupy určené na distribúciu dát v prostredí Internetu. Práca by skrátka nemala ostať len v šuplíku, prípadne byť publikovaná v príspevku s obmedzenou dostupnosťou. Ponúkam tu teda niekoľko vybraných ukážok.

» Všetky internetové projekty nájdete na hlavnej doméne www.sodbtn.sk

Obce SR

Cieľom projektu bolo zistenie existencie www stránok samospráv Slovenska [ aktuálny stav k 3.3.2021, stále aktualizovaný ]. Stránka obsahuje databázu obcí SR podľa príslušnosti ku krajom a okresom. Stránka každej obce obsahuje link na informácie o danej obci na najznámejších portáloch samospráv www.e-obce.sk, www.obce.info. Taktiež je zobrazený link na vlastnú www stránku obce v prípade, že existuje. Ak viete o existencii stránky obce, ktorá nie je v databáze, prosím pošlite mi e-mail na adresu vladimir.bacik@uniba.

Tour de France

Keďže som veľkým fanúšikom cyklistiky a zároveň geograf, tak som sa spolu s kolegom Mišom podujal vytvoriť stránku venovanú Tour de France a jej priestorovým aspektom. Máloktoré športové podujatie je tak variabilné z pohľadu jeho "športovísk". V prípade Tour de France sú to etapové miesta a vrcholy horských stúpaní, ktoré spolu s výkonmi cyklistov dodávajú tomuto podujatiu jedinečnú podobu. Fanúšikovia cyklistiky dúfam túto stránku ocenia.

Cirkulárna vizualizácia

Cirkulárna vizualizácia v podobe chord diagramov predstavuje pomerna zaujímavú formu dátovej vizualizácie. Svoje využitie našla v mnohých oblastiach, ja tu ponúkam aspoň ukážku niektorých možností využitia tohoto typu grafu. 

KML

Formát KML (Keyhole Markup Language) je využívaný na zobrazovanie geodát v prostredí aplikácie Google Earth. Stránka umožňuje klientovi vytvárať vlastné tematické mapy vybranými metódami, na základe dát zo sčítania uložených v databáze. Pre korektné načítanie výslednej mapy je potrebná inštalácia programu Google Earth priamo na vašom počítači.

Mapy

Tvorba máp patrí medzi moje záľuby a je zároveň aj pracovnou náplňou. Dávať dátam vizuálny a priestorový rozmer je veľmi príjemná a užitočná aktivita. Pri spracovaní dát v offline podobe využívam predovšetkým programy MapInfo a ArcGIS. Veľmi užitočná je aj prezentácia dát online, pri ktorej využívam formáty KML a TopoJSON. Niektoré ukážky nájdete v časti "osobné informácie" medzi internetovými projektami. Pri tvorbe máp sa držím jednej zásady, ktorú často akcentujem aj študentom na svojich hodinách. Mapu zvládne spraviť ktokoľvek, ale korektné mapy sú doménou geografov (a samozrejme príbuzných disciplín) ;-) Ponúkam tu aspoň maličkú ukážku spracovaných máp, kto by mal záujme o detailnejšie informácie, môže ma kľudne kontaktovať mailom.

Vybrané publikácie

Súčasťou mojej práce je aj publikovanie článkov v odborných časopisoch. Tu si môžete pozrieť vybrané publikácie, zoznam všetkých nájdete na mojej profilovej stránke v rámci našej katedry.

» Všetky publikácie nájdete na mojom katedrovom profile
» Profilová stránka na "research gate"
» Profilová stránka na "ORCIDe"
» Profilová stránka v databáze  "SCOPUS"

BAČÍK,V. (2021). Olympic medalists of the modern summer Olympic games 1896–2016, Journal of Maps, 17:1, 145-153, DOI: 10.1080/17445647.2021.1996475
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
» stiahnuť príspevok 

BAČÍK,V., KLOBUČNÍK,M. (2021). Websites and social networks of communes in Slovakia: development and current state. Bulletin of Geography. Socio-economic Series,53(53) 71-86. DOI: https://doi.org/10.2478/bog-2021-0024
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
» stiahnuť príspevok 

BAČÍK, V., KLOBUČNÍK M., MIGNOT, J.F. (2021). What made the tour successful? Competitive balance in the tour de France, 1947–2017, Sport in Society, DOI: 10.1080/17430437.2019.1621844
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
» stiahnuť príspevok 

BAČÍK, V., CHVOSTEKOVÁ, D. (2020): Cirkulárna vizualizácia dát dochádzky za prácou na príklade obcí Bratislavského samosprávneho kraja. Geografia Cassoviensis, roč. 14, č. 1, Košice - Ústav Geografie UPJŠ
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
» stiahnuť príspevok

KLOBUČNÍK, M., BAČÍK, V., MATIAŠOVÁ, M., FILA, R. (2018). Negatívne aspekty zlučovania obcí v rámci komunálnych reforiem – perspektíva na príklade Slovenskej republiky. Sociológia - Slovak Sociological Review, 50(4), 448-481. DOI: https://doi.org/10.31577/sociologia.2018.50.4.18
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
» stiahnuť príspevok 

BAČÍK, V., KLOBUČNÍK, M. (2018): Possibilities of using selected visualization methods for historical analysis of sporting event – an example of stage cycling race Tour de France, Quaestiones Geographicae, Volume 37, Issue 3 (2018), 5-24, doi: 10.2478/quageo-2018-0022
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
» stiahnuť príspevok 

BAČÍK, V., KLOBUČNÍK, M. (2017): Stage finishes - Mapping the locations and results of Tour de France (1903-2016), Journal of Maps, Volume 13, Issue 1 (2017), 82-89, DOI:10.1080/17445647.2017.1381193
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
» stiahnuť príspevok 

HALÁS, M., KLAPKA, P., BAČÍK, V., KLOBUČNÍK, M. (2017): The spatial equity principle in the administrative division of the Central European countries, PLOS ONE 12(11): e0187406. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187406
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
» stiahnuť príspevok 

KLOBUČNÍK, M., BAČÍK, V. (2016): Local self‐government structure in the EU member states in 2011, Journal of Maps, Volume 12, Issue 4 (2016), 671-675, DOI:10.1080/17445647.2015.1060181
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
» stiahnuť príspevok 

KLOBUČNÍK, M., BAČÍK, V. (2016): Development of local authorities in EU-member states between 1950–2011., Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, Volume 116, Issue 2 (2016), 159-175. DOI: 10.1080/00167223.2016.1208110
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

» stiahnuť príspevok 

BAČÍK, V., KLOBUČNÍK, M. (2015): Population distribution by selected road network elements - comparison of centroids, geocoded addresses, built-up areas and total areas on the example of Slovak communes. In: Szymańska, D. and Chodkowska-Miszczuk, J. editors, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 28, Toruń: Nicolaus Copernicus University, pp. 7–20. DOI: http://dx.doi.org/10.1515/bog-2015-0012
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
» stiahnuť príspevok 

KLOBUČNÍK, M., BAČÍK, V., (2013): Spatial autocorrelation of communes websites: A case study of the region Stredné Považie in Slovak Republic. In: Szymańska, D. and Biegańska, J. editors, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 22, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, pp. 65–80. DOI: http://dx.doi.org/10.2478/bog-2013-0032
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
» stiahnuť príspevok 

BAČÍK, V. (2012): Creating Thematic maps online using PHP, KML and Google Earth, an example of visualizing selected indicators for the Slovak republic, Service-Oriented Mapping SOMAP 2012, Wien : Jobstmedia Management Verlag, 2012 S. 163-180
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
» stiahnuť príspevok 

© Vladimír Bačík | vladimir.bacik@uniba.sk

This website was made with Mobirise template