Databáza výsledkov SODB 2001 [ Trenčiansky kraj ]
Okres Ilava    [ kód okresu: 302 ]
  zobraziť mapu okresu Ilava

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Ilava
Základné štatistické informácie o okrese Grafické vyjadrenie ukazovateľov

počet obyvateľov: 62042
    počet mužov: 30436
    počet žien: 31606
počet ekonomicky aktívnych obyvateľov: 32423
počet ob. bez detí do 16 rokov: 49839
počet vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov: 4665

celkový počet domov: 9581
    počet trvalo obývaných domov: 8001
    počet neobývaných domov: 1569
    počet domov urč. na rekreáciu: 431

celkový počet bytov: 21294
    počet trvalo obývaných bytov: 19298
    počet bytov s plynom: 16383
    počet bytov s kanalizáciou: 13417
    počet bytov s vodovodom: 18513


Zoznam obcí okresu Ilava
p.č.okreskód obcenázov obcepočet obyvateľovtyp obce
1302582301 Bohunice 746   vidiecka obec
2302512885 Bolešov 1438   vidiecka obec
3302557391 Borčice 374   vidiecka obec
4302512931 Červený Kameň 769   vidiecka obec
5302513016 Dubnica nad Váhom 25995   mesto
6302513024 Dulov 919   vidiecka obec
7302513091 Horná Poruba 1111   vidiecka obec
8302513156 Ilava 5411   mesto
9302557404 Kameničany 458   vidiecka obec
10302513253 Košeca 2441   vidiecka obec
11302513351 Košecké Podhradie 1073   vidiecka obec
12302557617 Krivoklát 302   vidiecka obec
13302513296 Ladce 2609   vidiecka obec
14302513385 Mikušovce 1026   vidiecka obec
15302513440 Nová Dubnica 12358   mesto
16302513598 Pruské 2089   vidiecka obec
17302557412 Sedmerovec 409   vidiecka obec
18302557421 Slavnica 852   vidiecka obec
19302513725 Tuchyňa 772   vidiecka obec
20302557625 Vršatské Podhradie 258   vidiecka obec
21302513865 Zliechov 632   vidiecka obec
Grafické vyjadrenie

Podiel mužov a žien
 muži  30 436 / 62 042 
 49.1%
 ženy  31 606 / 62 042 
 50.9%

Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov
z celkového počtu obyvateľov
 32 423 / 62 042 
 52.3%

Podiel obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním
z celkového počtu obyvateľov (bez detí do 16 rokov)
 4 665 / 49 839 
 9.4%

Podiel obývaných a neobývaných domov z celkového počtu domov
 obývané  8 001 / 9 581 
 83.5%
 neobývané  1 569 / 9 581 
 16.4%
Doplnok do 100% tvorí kategória
"Ubytovacie zariadenia bez bytu"

Podiel trvalo obývaných bytov z celkového počtu bytov
 19 298 / 21 294 
 90.6%

Podiel bytov s plynom, kanalizáciou a vodovodom z celkového počtu trvalo obývaných bytov
 plyn  16 383 / 19 298 
 84.9%
 kanalizácia  13 417 / 19 298 
 69.5%
 vodovod  18 513 / 19 298 
 95.9%Podiel obyvateľov žijúcich v mestách
z celkového počtu obyvateľov okresu
.

 43 764 / 62 042 
 70.5%

V okrese je 21 obcí, z toho 18 vidieckych obcí a 3 mest
Celkový počet obyvateľov okresu je 62042
hlavná stránka [ Trenčiansky kraj ]