Databáza výsledkov SODB 2001 [ Trenčiansky kraj ]
MAPOVÁ APLIKÁCIA
táto časť projektu bola vytvorená pomocou programu MapViewSVG, ktorý je nadstavbou programu ArcView GIS.
- pre správne zobrazenie mapy musíte mať nainštalovaný "SVG viewer". Stiahnuť si mo môžete tu.
zobraziť stránku okresu [ štatistika ]
zobraziť mapu Trenčianskeho kraja | zobraziť tematické mapy
© Vladimír Bačík | Katedra humánnej geografie a demogeografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava