Databáza výsledkov SODB 2001 [ Trenčiansky kraj ]
Okres Myjava    [ kód okresu: 303 ]
  zobraziť mapu okresu Myjava

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Myjava
Základné štatistické informácie o okrese Grafické vyjadrenie ukazovateľov

počet obyvateľov: 29243
    počet mužov: 14180
    počet žien: 15063
počet ekonomicky aktívnych obyvateľov: 15292
počet ob. bez detí do 16 rokov: 24234
počet vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov: 1795

celkový počet domov: 7764
    počet trvalo obývaných domov: 5379
    počet neobývaných domov: 2378
    počet domov urč. na rekreáciu: 1390

celkový počet bytov: 12460
    počet trvalo obývaných bytov: 9877
    počet bytov s plynom: 5183
    počet bytov s kanalizáciou: 5355
    počet bytov s vodovodom: 9289


Zoznam obcí okresu Myjava
p.č.okreskód obcenázov obcepočet obyvateľovtyp obce
1303504254 Brestovec 982   vidiecka obec
2303504262 Brezová pod Bradlom 5567   mesto
3303504289 Bukovec 452   vidiecka obec
4303506079 Hrašné 501   vidiecka obec
5303504408 Chvojnica 421   vidiecka obec
6303504424 Jablonka 536   vidiecka obec
7303506141 Kostolné 684   vidiecka obec
8303504467 Košariská 414   vidiecka obec
9303506150 Krajné 1709   vidiecka obec
10303504581 Myjava 13142   mesto
11303506419 Podkylava 272   vidiecka obec
12303504661 Polianka 363   vidiecka obec
13303504688 Poriadie 711   vidiecka obec
14303504696 Priepasné 384   vidiecka obec
15303504793 Rudník 781   vidiecka obec
16303504866 Stará Myjava 716   vidiecka obec
17303504971 Vrbovce 1608   vidiecka obec
Grafické vyjadrenie

Podiel mužov a žien
 muži  14 180 / 29 243 
 48.5%
 ženy  15 063 / 29 243 
 51.5%

Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov
z celkového počtu obyvateľov
 15 292 / 29 243 
 52.3%

Podiel obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním
z celkového počtu obyvateľov (bez detí do 16 rokov)
 1 795 / 24 234 
 7.4%

Podiel obývaných a neobývaných domov z celkového počtu domov
 obývané  5 379 / 7 764 
 69.3%
 neobývané  2 378 / 7 764 
 30.6%
Doplnok do 100% tvorí kategória
"Ubytovacie zariadenia bez bytu"

Podiel trvalo obývaných bytov z celkového počtu bytov
 9 877 / 12 460 
 79.3%

Podiel bytov s plynom, kanalizáciou a vodovodom z celkového počtu trvalo obývaných bytov
 plyn  5 183 / 9 877 
 52.5%
 kanalizácia  5 355 / 9 877 
 54.2%
 vodovod  9 289 / 9 877 
 94.0%Podiel obyvateľov žijúcich v mestách
z celkového počtu obyvateľov okresu
.

 18 709 / 29 243 
 64.0%

V okrese je 17 obcí, z toho 15 vidieckych obcí a 2 mest
Celkový počet obyvateľov okresu je 29243
hlavná stránka [ Trenčiansky kraj ]