Databáza výsledkov SODB 2001 [ Trenčiansky kraj ]
Okres Nové Mesto nad Váhom    [ kód okresu: 304 ]
  zobraziť mapu okresu Nové Mesto nad Váhom

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Nové Mesto nad Váhom
Základné štatistické informácie o okrese Grafické vyjadrenie ukazovateľov

počet obyvateľov: 63530
    počet mužov: 30891
    počet žien: 32639
počet ekonomicky aktívnych obyvateľov: 32587
počet ob. bez detí do 16 rokov: 52267
počet vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov: 4140

celkový počet domov: 15785
    počet trvalo obývaných domov: 11838
    počet neobývaných domov: 3915
    počet domov urč. na rekreáciu: 1718

celkový počet bytov: 24888
    počet trvalo obývaných bytov: 20627
    počet bytov s plynom: 16565
    počet bytov s kanalizáciou: 10466
    počet bytov s vodovodom: 19289


Zoznam obcí okresu Nové Mesto nad Váhom
p.č.okreskód obcenázov obcepočet obyvateľovtyp obce
1304505846 Beckov 1367   vidiecka obec
2304505871 Bošáca 1345   vidiecka obec
3304505889 Brunovce 558   vidiecka obec
4304505897 Bzince pod Javorinou 2042   vidiecka obec
5304505901 Čachtice 3565   vidiecka obec
6304505919 Častkovce 1019   vidiecka obec
7304505951 Dolné Srnie 863   vidiecka obec
8304556424 Haluzice 62   vidiecka obec
9304506001 Horná Streda 1266   vidiecka obec
10304505994 Hôrka nad Váhom 685   vidiecka obec
11304506052 Hrádok 630   vidiecka obec
12304506061 Hrachovište 673   vidiecka obec
13304506109 Kálnica 1003   vidiecka obec
14304506125 Kočovce 1388   vidiecka obec
15304506184 Lubina 1457   vidiecka obec
16304506206 Lúka 554   vidiecka obec
17304506249 Modrová 512   vidiecka obec
18304506257 Modrovka 229   vidiecka obec
19304506265 Moravské Lieskové 2440   vidiecka obec
20304506303 Nová Bošáca 1220   vidiecka obec
21304506311 Nová Lehota 250   vidiecka obec
22304556459 Nová Ves nad Váhom 484   vidiecka obec
23304506338 Nové Mesto nad Váhom 21327   mesto
24304506346 Očkov 432   vidiecka obec
25304506401 Pobedim 1221   vidiecka obec
26304506427 Podolie 2049   vidiecka obec
27304506435 Potvorice 536   vidiecka obec
28304506443 Považany 1214   vidiecka obec
29304506516 Stará Lehota 277   vidiecka obec
30304506524 Stará Turá 10291   mesto
31304506583 Trenčianske Bohuslavice 932   vidiecka obec
32304506630 Vaďovce 672   vidiecka obec
33304506672 Višňové 187   vidiecka obec
34304556441 Zemianske Podhradie 780   vidiecka obec
Grafické vyjadrenie

Podiel mužov a žien
 muži  30 891 / 63 530 
 48.6%
 ženy  32 639 / 63 530 
 51.4%

Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov
z celkového počtu obyvateľov
 32 587 / 63 530 
 51.3%

Podiel obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním
z celkového počtu obyvateľov (bez detí do 16 rokov)
 4 140 / 52 267 
 7.9%

Podiel obývaných a neobývaných domov z celkového počtu domov
 obývané  11 838 / 15 785 
 75.0%
 neobývané  3 915 / 15 785 
 24.8%
Doplnok do 100% tvorí kategória
"Ubytovacie zariadenia bez bytu"

Podiel trvalo obývaných bytov z celkového počtu bytov
 20 627 / 24 888 
 82.9%

Podiel bytov s plynom, kanalizáciou a vodovodom z celkového počtu trvalo obývaných bytov
 plyn  16 565 / 20 627 
 80.3%
 kanalizácia  10 466 / 20 627 
 50.7%
 vodovod  19 289 / 20 627 
 93.5%Podiel obyvateľov žijúcich v mestách
z celkového počtu obyvateľov okresu
.

 31 618 / 63 530 
 49.8%

V okrese je 34 obcí, z toho 32 vidieckych obcí a 2 mest
Celkový počet obyvateľov okresu je 63530
hlavná stránka [ Trenčiansky kraj ]