Databáza výsledkov SODB 2001 [ Trenčiansky kraj ]
Okres Považská Bystrica    [ kód okresu: 306 ]
  zobraziť mapu okresu Považská Bystrica

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Považská Bystrica
Základné štatistické informácie o okrese Grafické vyjadrenie ukazovateľov

počet obyvateľov: 65150
    počet mužov: 32019
    počet žien: 33131
počet ekonomicky aktívnych obyvateľov: 33567
počet ob. bez detí do 16 rokov: 51117
počet vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov: 4687

celkový počet domov: 13313
    počet trvalo obývaných domov: 10095
    počet neobývaných domov: 3160
    počet domov urč. na rekreáciu: 833

celkový počet bytov: 23693
    počet trvalo obývaných bytov: 20051
    počet bytov s plynom: 14182
    počet bytov s kanalizáciou: 11506
    počet bytov s vodovodom: 18633


Zoznam obcí okresu Považská Bystrica
p.č.okreskód obcenázov obcepočet obyvateľovtyp obce
1306557633 Bodiná 473   vidiecka obec
2306512915 Brvnište 1155   vidiecka obec
3306557561 Čelkova Lehota 143   vidiecka obec
4306512966 Dolná Mariková 1490   vidiecka obec
5306546640 Dolný Lieskov 748   vidiecka obec
6306513008 Domaniža 1492   vidiecka obec
7306557609 Ďurďové 195   vidiecka obec
8306557510 Hatné 575   vidiecka obec
9306513083 Horná Mariková 824   vidiecka obec
10306580856 Horný Lieskov 367   vidiecka obec
11306513172 Jasenica 948   vidiecka obec
12306557552 Klieština 379   vidiecka obec
13306513245 Kostolec 254   vidiecka obec
14306557579 Malé Lednice 537   vidiecka obec
15306513466 Papradno 2618   vidiecka obec
16306513474 Plevník - Drienové 1599   vidiecka obec
17306558222 Počarová 136   vidiecka obec
18306580864 Podskalie 154   vidiecka obec
19306512842 Považská Bystrica 42773   mesto
20306513563 Prečín 1340   vidiecka obec
21306513601 Pružina 1907   vidiecka obec
22306557595 Sádočné 184   vidiecka obec
23306557480 Slopná 475   vidiecka obec
24306513687 Stupné 691   vidiecka obec
25306518913 Sverepec 1055   vidiecka obec
26306513741 Udiča 2189   vidiecka obec
27306513784 Vrchteplá 265   vidiecka obec
28306513822 Záskalie 184   vidiecka obec
Grafické vyjadrenie

Podiel mužov a žien
 muži  32 019 / 65 150 
 49.1%
 ženy  33 131 / 65 150 
 50.9%

Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov
z celkového počtu obyvateľov
 33 567 / 65 150 
 51.5%

Podiel obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním
z celkového počtu obyvateľov (bez detí do 16 rokov)
 4 687 / 51 117 
 9.2%

Podiel obývaných a neobývaných domov z celkového počtu domov
 obývané  10 095 / 13 313 
 75.8%
 neobývané  3 160 / 13 313 
 23.7%
Doplnok do 100% tvorí kategória
"Ubytovacie zariadenia bez bytu"

Podiel trvalo obývaných bytov z celkového počtu bytov
 20 051 / 23 693 
 84.6%

Podiel bytov s plynom, kanalizáciou a vodovodom z celkového počtu trvalo obývaných bytov
 plyn  14 182 / 20 051 
 70.7%
 kanalizácia  11 506 / 20 051 
 57.4%
 vodovod  18 633 / 20 051 
 92.9%Podiel obyvateľov žijúcich v mestách
z celkového počtu obyvateľov okresu
.

 42 773 / 65 150 
 65.7%

V okrese je 28 obcí, z toho 27 vidieckych obcí a 1 mesto
Celkový počet obyvateľov okresu je 65150
hlavná stránka [ Trenčiansky kraj ]