Databáza výsledkov SODB 2001 [ Trenčiansky kraj ]
Okres Prievidza    [ kód okresu: 307 ]
  zobraziť mapu okresu Prievidza

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Prievidza
Základné štatistické informácie o okrese Grafické vyjadrenie ukazovateľov

počet obyvateľov: 140444
    počet mužov: 69049
    počet žien: 71395
počet ekonomicky aktívnych obyvateľov: 72963
počet ob. bez detí do 16 rokov: 113709
počet vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov: 8959

celkový počet domov: 27071
    počet trvalo obývaných domov: 22877
    počet neobývaných domov: 4145
    počet domov urč. na rekreáciu: 1141

celkový počet bytov: 49635
    počet trvalo obývaných bytov: 44651
    počet bytov s plynom: 34414
    počet bytov s kanalizáciou: 28358
    počet bytov s vodovodom: 43278


Zoznam obcí okresu Prievidza
p.č.okreskód obcenázov obcepočet obyvateľovtyp obce
1307513903 Bojnice 5006   mesto
2307513911 Bystričany 1808   vidiecka obec
3307513920 Cigeľ 1003   vidiecka obec
4307513938 Čavoj 630   vidiecka obec
5307513946 Čereňany 1702   vidiecka obec
6307513954 Diviacka Nová Ves 1794   vidiecka obec
7307513962 Diviaky nad Nitricou 1811   vidiecka obec
8307513971 Dlžín 202   vidiecka obec
9307513989 Dolné Vestenice 2699   vidiecka obec
10307513997 Handlová 18018   mesto
11307514004 Horná Ves 1086   vidiecka obec
12307514012 Horné Vestenice 615   vidiecka obec
13307514021 Chrenovec - Brusno 1281   vidiecka obec
14307514039 Chvojnica 223   vidiecka obec
15307557714 Jalovec 547   vidiecka obec
16307514063 Kamenec pod Vtáčnikom 1868   vidiecka obec
17307514071 Kanianka 3823   vidiecka obec
18307514080 Kľačno 1094   vidiecka obec
19307514098 Kocurany 393   vidiecka obec
20307514101 Kostolná Ves 469   vidiecka obec
21307514110 Koš 881   vidiecka obec
22307514128 Lazany 1438   vidiecka obec
23307514136 Lehota pod Vtáčnikom 3722   vidiecka obec
24307514144 Liešťany 1216   vidiecka obec
25307557706 Lipník 488   vidiecka obec
26307514179 Malá Čausa 618   vidiecka obec
27307514187 Malinová 867   vidiecka obec
28307514209 Nedožery - Brezany 1857   vidiecka obec
29307514217 Nevidzany 312   vidiecka obec
30307514225 Nitrianske Pravno 3134   vidiecka obec
31307514233 Nitrianske Rudno 1900   vidiecka obec
32307514241 Nitrianske Sučany 1224   vidiecka obec
33307514250 Nitrica 1244   vidiecka obec
34307514268 Nováky 4402   mesto
35307514284 Opatovce nad Nitrou 1471   vidiecka obec
36307514292 Oslany 2154   vidiecka obec
37307514306 Podhradie 321   vidiecka obec
38307514314 Poluvsie 564   vidiecka obec
39307514322 Poruba 1291   vidiecka obec
40307514331 Pravenec 1172   vidiecka obec
41307513881 Prievidza 53097   mesto
42307514349 Radobica 589   vidiecka obec
43307514357 Ráztočno 1246   vidiecka obec
44307514365 Rudnianska Lehota 726   vidiecka obec
45307514373 Sebedražie 1675   vidiecka obec
46307514381 Seč 406   vidiecka obec
47307514390 Šútovce 399   vidiecka obec
48307514403 Temeš 282   vidiecka obec
49307514411 Tužina 1214   vidiecka obec
50307514420 Valaská Belá 2427   vidiecka obec
51307514438 Veľká Čausa 402   vidiecka obec
52307514454 Zemianske Kostoľany 1633   vidiecka obec
Grafické vyjadrenie

Podiel mužov a žien
 muži  69 049 / 140 444 
 49.2%
 ženy  71 395 / 140 444 
 50.8%

Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov
z celkového počtu obyvateľov
 72 963 / 140 444 
 52.0%

Podiel obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním
z celkového počtu obyvateľov (bez detí do 16 rokov)
 8 959 / 113 709 
 7.9%

Podiel obývaných a neobývaných domov z celkového počtu domov
 obývané  22 877 / 27 071 
 84.5%
 neobývané  4 145 / 27 071 
 15.3%
Doplnok do 100% tvorí kategória
"Ubytovacie zariadenia bez bytu"

Podiel trvalo obývaných bytov z celkového počtu bytov
 44 651 / 49 635 
 90.0%

Podiel bytov s plynom, kanalizáciou a vodovodom z celkového počtu trvalo obývaných bytov
 plyn  34 414 / 44 651 
 77.1%
 kanalizácia  28 358 / 44 651 
 63.5%
 vodovod  43 278 / 44 651 
 96.9%Podiel obyvateľov žijúcich v mestách
z celkového počtu obyvateľov okresu
.

 80 523 / 140 444 
 57.3%

V okrese je 52 obcí, z toho 48 vidieckych obcí a 4 mest
Celkový počet obyvateľov okresu je 140444
hlavná stránka [ Trenčiansky kraj ]