Databáza výsledkov SODB 2001 [ Trenčiansky kraj ]
Okres Púchov    [ kód okresu: 308 ]
  zobraziť mapu okresu Púchov

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Púchov
Základné štatistické informácie o okrese Grafické vyjadrenie ukazovateľov

počet obyvateľov: 45761
    počet mužov: 22469
    počet žien: 23292
počet ekonomicky aktívnych obyvateľov: 23771
počet ob. bez detí do 16 rokov: 36397
počet vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov: 2689

celkový počet domov: 10001
    počet trvalo obývaných domov: 7859
    počet neobývaných domov: 2125
    počet domov urč. na rekreáciu: 628

celkový počet bytov: 16013
    počet trvalo obývaných bytov: 13696
    počet bytov s plynom: 7697
    počet bytov s kanalizáciou: 6442
    počet bytov s vodovodom: 12695


Zoznam obcí okresu Púchov
p.č.okreskód obcenázov obcepočet obyvateľovtyp obce
1308512851 Beluša 6052   vidiecka obec
2308512940 Dohňany 1730   vidiecka obec
3308512958 Dolná Breznica 831   vidiecka obec
4308557439 Dolné Kočkovce 1169   vidiecka obec
5308557692 Horná Breznica 453   vidiecka obec
6308513121 Horovce 781   vidiecka obec
7308557501 Kvašov 674   vidiecka obec
8308513300 Lazy pod Makytou 1462   vidiecka obec
9308513318 Lednica 1031   vidiecka obec
10308513326 Lednické Rovne 4169   vidiecka obec
11308513334 Lúky 968   vidiecka obec
12308513342 Lysá pod Makytou 2145   vidiecka obec
13308513377 Mestečko 517   vidiecka obec
14308513407 Mojtín 606   vidiecka obec
15308557447 Nimnica 619   vidiecka obec
16308513610 Púchov 18833   mesto
17308557471 Streženice 803   vidiecka obec
18308513776 Visolaje 951   vidiecka obec
19308557498 Vydrná 351   vidiecka obec
20308513814 Záriečie 692   vidiecka obec
21308500348 Zubák 924   vidiecka obec
Grafické vyjadrenie

Podiel mužov a žien
 muži  22 469 / 45 761 
 49.1%
 ženy  23 292 / 45 761 
 50.9%

Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov
z celkového počtu obyvateľov
 23 771 / 45 761 
 51.9%

Podiel obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním
z celkového počtu obyvateľov (bez detí do 16 rokov)
 2 689 / 36 397 
 7.4%

Podiel obývaných a neobývaných domov z celkového počtu domov
 obývané  7 859 / 10 001 
 78.6%
 neobývané  2 125 / 10 001 
 21.2%
Doplnok do 100% tvorí kategória
"Ubytovacie zariadenia bez bytu"

Podiel trvalo obývaných bytov z celkového počtu bytov
 13 696 / 16 013 
 85.5%

Podiel bytov s plynom, kanalizáciou a vodovodom z celkového počtu trvalo obývaných bytov
 plyn  7 697 / 13 696 
 56.2%
 kanalizácia  6 442 / 13 696 
 47.0%
 vodovod  12 695 / 13 696 
 92.7%Podiel obyvateľov žijúcich v mestách
z celkového počtu obyvateľov okresu
.

 18 833 / 45 761 
 41.2%

V okrese je 21 obcí, z toho 20 vidieckych obcí a 1 mesto
Celkový počet obyvateľov okresu je 45761
hlavná stránka [ Trenčiansky kraj ]