Databáza výsledkov SODB 2001 [ Trenčiansky kraj ]
Okres Trenčín    [ kód okresu: 309 ]
  zobraziť mapu okresu Trenčín

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Trenčín
Základné štatistické informácie o okrese Grafické vyjadrenie ukazovateľov

počet obyvateľov: 112767
    počet mužov: 54828
    počet žien: 57939
počet ekonomicky aktívnych obyvateľov: 58021
počet ob. bez detí do 16 rokov: 92138
počet vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov: 10275

celkový počet domov: 21186
    počet trvalo obývaných domov: 17831
    počet neobývaných domov: 3306
    počet domov urč. na rekreáciu: 711

celkový počet bytov: 40084
    počet trvalo obývaných bytov: 35678
    počet bytov s plynom: 29386
    počet bytov s kanalizáciou: 22558
    počet bytov s vodovodom: 34319


Zoznam obcí okresu Trenčín
p.č.okreskód obcenázov obcepočet obyvateľovtyp obce
1309505838 Adamovské Kochanovce 743   vidiecka obec
2309505854 Bobot 724   vidiecka obec
3309505935 Dolná Poruba 865   vidiecka obec
4309505943 Dolná Súča 2877   vidiecka obec
5309505960 Drietoma 2036   vidiecka obec
6309505978 Dubodiel 911   vidiecka obec
7309506010 Horná Súča 3549   vidiecka obec
8309506028 Horňany 431   vidiecka obec
9309506036 Horné Srnie 2876   vidiecka obec
10309506044 Hrabovka 427   vidiecka obec
11309506087 Chocholná - Velčice 1639   vidiecka obec
12309506095 Ivanovce 800   vidiecka obec
13309506133 Kostolná - Záriečie 657   vidiecka obec
14309506168 Krivosúd - Bodovka 305   vidiecka obec
15309545686 Melčice - Lieskové 1517   vidiecka obec
16309506231 Mníchova Lehota 1079   vidiecka obec
17309506273 Motešice 812   vidiecka obec
18309506281 Nemšová 6136   mesto
19309506290 Neporadza 775   vidiecka obec
20309506354 Omšenie 1958   vidiecka obec
21309506371 Opatovce 385   vidiecka obec
22309581348 Petrova Lehota 182   vidiecka obec
23309506478 Selec 949   vidiecka obec
24309546682 Skalka nad Váhom 996   vidiecka obec
25309506508 Soblahov 1933   vidiecka obec
26309506532 Svinná 1515   vidiecka obec
27309506541 Štvrtok 351   vidiecka obec
28309506559 Trenčianska Teplá 3780   vidiecka obec
29309506567 Trenčianska Turná 2566   vidiecka obec
30309506591 Trenčianske Jastrabie 1209   vidiecka obec
31309506605 Trenčianske Mitice 732   vidiecka obec
32309545741 Trenčianske Stankovce 2800   vidiecka obec
33309506613 Trenčianske Teplice 4438   mesto
34309505820 Trenčín 57854   mesto
35309506648 Veľká Hradná 667   vidiecka obec
36309506656 Veľké Bierovce 598   vidiecka obec
37309556475 Zamarovce 695   vidiecka obec
Grafické vyjadrenie

Podiel mužov a žien
 muži  54 828 / 112 767 
 48.6%
 ženy  57 939 / 112 767 
 51.4%

Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov
z celkového počtu obyvateľov
 58 021 / 112 767 
 51.5%

Podiel obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním
z celkového počtu obyvateľov (bez detí do 16 rokov)
 10 275 / 92 138 
 11.2%

Podiel obývaných a neobývaných domov z celkového počtu domov
 obývané  17 831 / 21 186 
 84.2%
 neobývané  3 306 / 21 186 
 15.6%
Doplnok do 100% tvorí kategória
"Ubytovacie zariadenia bez bytu"

Podiel trvalo obývaných bytov z celkového počtu bytov
 35 678 / 40 084 
 89.0%

Podiel bytov s plynom, kanalizáciou a vodovodom z celkového počtu trvalo obývaných bytov
 plyn  29 386 / 35 678 
 82.4%
 kanalizácia  22 558 / 35 678 
 63.2%
 vodovod  34 319 / 35 678 
 96.2%Podiel obyvateľov žijúcich v mestách
z celkového počtu obyvateľov okresu
.

 68 428 / 112 767 
 60.7%

V okrese je 37 obcí, z toho 34 vidieckych obcí a 3 mest
Celkový počet obyvateľov okresu je 112767
hlavná stránka [ Trenčiansky kraj ]