Dolné Lovčice

kód obce: 556661 | typ obce: vidiecka obec
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Trnava

» zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
» zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
» zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001

vlastná www stránka:
www.dolnelovcice.sk   [oficiálna stránka obce]

» Informácie na 'Google.sk'


Vývoj počtu obyvateľov

» Porovnať vývoj a demografické štatistiky s inými obcami
1970:792  
1980:648   [rozdiel 1980-1970: -144] (úbytok)
1991:673   [rozdiel 1991-1980: 25] (prírastok)
2001:708   [rozdiel 2001-1991: 35] (prírastok)
2011:751   [rozdiel 2011-2001: 43] (prírastok)
2013:745   [rozdiel 2013-2011: -6] (úbytok)
2017:757   [rozdiel 2017-2013: 12] (prírastok)
2021:800   [rozdiel 2021-2017: 43] (prírastok)