počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


   kraj  

 späť na úvodnú stránku

Základné informáie
názov kraja: kraj      [ kód kraja: ]
celkový počet okresov: 0

celkový počet obcí: 0
počet obcí s www stránkou: 0
počet obcí bez www stránky: 0

Počet miest: Počet vidieckych obcí: 0

Podiel okresov na celkovom počte okresov SR
 0 / 79 
 0,0%

Podiel obcí na celkovom počte obcí SR
 0 / 2 927 
 0,0%


Zoznam okresov:

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2:
NUTS3:

Podiel obcí s www stránkouz celkového počtu obcí v kraji

 0 
 0,0%

Lokalizácia obcí kraja

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov z celkového počtu obyvateľov SR (rok 2021)
 0 / 5 449 270 
 0,0%

Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  0 
 0,0%
 vidiek  0 
 0,0% zobraziť obce kraja zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava