počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


     | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: | typ obce: | prvá písomná zmienka o obci:
Lokalizácia: kraj » okres

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: kraj   [ kód kraja: ]
názov okresu:    [ kód okresu: ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: | rozdiel (2011-2001): 0

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4 0
5 - 9 0
10 - 14 0
15 - 19 0
20 - 24 0
25 - 29 0
30 - 34 0
35 - 39 0
40 - 44 0
45 - 49 0
50 - 54 0
55 - 59 0
60 - 64 0
65 - 69 0
70 - 74 0
75 - 79 0
80 - 84 0
85 - 89 0
90 - 94 0
95 - 99 0
100 a viac 0
nezistené 0
spolu 0

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava