počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


     | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: | typ obce: | prvá písomná zmienka o obci:
Lokalizácia: kraj » okres

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:   [rozdiel 2011-2001: 0] (nezmenil sa)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:   [rozdiel 2021-2011: 0] (nezmenil sa)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 40 0
5 - 90 0
10 - 140 0
15 - 190 0
20 - 240 0
25 - 290 0
30 - 340 0
35 - 390 0
40 - 440 0
45 - 490 0
50 - 540 0
55 - 590 0
60 - 640 0
65 - 690 0
70 - 740 0
75 - 790 0
80 - 840 0
85 - 890 0
90 - 940 0
95 - 990 0
100 a viac0 0
spolu 0 0 0 0


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži
Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/obce/obec_stat_vek_2021.php on line 411
0
2.)ženy
Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/obce/obec_stat_vek_2021.php on line 412
0
3.)spolu0 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)
Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/obce/obec_stat_vek_2021.php on line 511
0
2.)Produktívny vek (15-64)
Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/obce/obec_stat_vek_2021.php on line 512
0
2.)Poproduktívny vek (65+)
Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/obce/obec_stat_vek_2021.php on line 513
0
3.)spolu0 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava