Zoznam máp:

Základná mapa obcí SR

rok 1991:

Mapa 1 - Podiel ekonomicky aktívnych obyvatežov odchádzajúcich za prácou z celkového počtu EAO
Mapa 2 - Podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvatežov z obyvatežstva 16 a viac ročného
Mapa 3 - Podiel obyvatežov vo veku 0-19 rokov z celkového počtu obyvatežov
Mapa 4 - Podiel obyvatežov vo veku 65+ rokov z celkového počtu obyvatežov
Mapa 5 - Podiel neobývaných domov z celkového počtu domov
Mapa 6 - Podiel trvalo obývaných bytov z celkového počtu bytov
Mapa 7 - Podiel bytov s plynom z celkového počtu trvalo obývaných bytov
Mapa 8 - Podiel bytov s vodovodom z celkového počtu trvalo obývaných bytov
Mapa 9 - Podiel bytov s kanalizáciou (žumpa, septik) z celkového počtu trvalo obývaných bytov

rok 2001:

Mapa 1 - Billeterov index
Mapa 2 - Index starnutia
Mapa 3 - Podiel obyvatežov vo veku 0-19 rokov z celkového počtu obyvatežov
Mapa 4 - Podiel obyvatežov vo veku 85+ rokov z celkového počtu obyvatežov
Mapa 5 - Podiel obyvatežov vo veku 65+ rokov z celkového počtu obyvatežov
Mapa 6 - Podiel obyvatežov vo veku 85+ rokov z celkového počtu 65 a viac ročných obyvatežov
Mapa 7 - Podiel obyvatežov vo veku 20 - 64 rokov z celkového počtu obyvatežov
Mapa 8 - Index závislosti mladého obyvatežstva
Mapa 9 - Index závislosti starého obyvatežstva
Mapa 10 - Podiel ekonomicky aktívnych obyvatežov odchádzajúcich za prácou z celkového poČtu EAO
Mapa 11 - Podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvatežov z obyvatežstva 16 a viac ročného
Mapa 12 - Podiel trvalo obývaných domov z celkového počtu domov
Mapa 13 - Podiel neobývaných domov z celkového počtu domov
Mapa 14 - Podiel domov určených na rekreáciu z celkového počtu neobývaných domov
Mapa 15 - Podiel trvalo obývaných bytov z celkového počtu bytov
Mapa 16 - Podiel bytov s vodovodom z celkového počtu trvalo obývaných bytov
Mapa 17 - Podiel bytov s kanalizáciou z celkového počtu trvalo obývaných bytov
Mapa 18 - Podiel bytov s plynom z celkového počtu trvalo obývaných bytov