späť na hlavnú stránku projektu "KML"
vyhľadávanie obcí SR podľa rôznych kritérií

Úvodná stránka Metóda kartogramu Metóda stupňovaného symbolu Metóda štrukturovaného kartodiagramu Prizmové mapy (3D) Stĺpcové grafy (collada objects)
 
   Úvodná stránka

Cieľom tejto stránky je prezentovanie základných možností formátu KML v prostredí Google Earth, s dôrazom na tematické mapovanie. Stránka bola vytvorená ako grafické rozhranie pre tvorbu tematických máp v aplikácií Google Earth. Vybrané ukazovatele môžu byť zobrazené pre územia okresov a krajov SR, ako aj celej Slovenskej republiky na úrovni obcí.

Dáta, ktoré je možné zobrazovať pomou piatich metód tematického mapovania - kartogramu, kartodiagramu, stupňovaného symbolu, prizmové mapy, collada objekty (*.dae), sú zo sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2001.

Jednotlivé dáta sú uložené v databáze MySQL. Komunikáciu s databázou zabezpečuje jazyk PHP, ktorého výstupom je po odoslaní konkrétneho formuláru mapová prezentácia príslušných objektov a ukazovateľa vo formáte KML (Keyhole Markup Language)


UPOZORNENIE:
Dáta sú prenášané po vyplnení formulára vo formáte KML a pre ich zobrazenie je nevyhnutné mať na počítači nainštalovaný program Google Earth!


ENGLISH VERSION

Google
Stiahnuť program Google Earth
© Vladimír Bačík | Katedra humánnej geografie a demogeografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava