späť na hlavnú stránku projektu "KML"
vyhľadávanie obcí SR podľa rôznych kritérií

Úvodná stránka Metóda kartogramu Metóda stupňovaného symbolu Metóda štrukturovaného kartodiagramu Prizmové mapy (3D) Stĺpcové grafy (collada objects)
 
   Metóda stupňovaného symbolu
Pomocou tejto metódy je možné zobraziť rôzne veľký symbol pre každú obec na základe vybraného ukazovateľa. Užívateľ si môže zvoliť vlastnú farbu symbolu, veľkosť je automaticky vypočítaná na základe štandardných postupov výpočtov používanych pri tejto metóde.

Vyberte oblasť, pre ktorú chcete vytvoriť mapu:
Kraj:  
Okres:  
Typ obce:  

Vyberte ukazovateľ, ktorý bude znázornený v mape:
Vyberte ukazovateľ:  

Vyberte farbu symbolu (kruh)
    žltá       červená       modrá       prechodová       štvorec  

Veľkosť symbolu
Každý symbol má svoju veľkosť, ktorá je vypočítaná podľa vzťahu:

   A - hodnota ukazovateľa
   M - ekonomická mierka

zvoľte ekonomickú mierku [nepovinné]:      INFO 
Ak necháte pole prázdne hodnota ekonomickej mierky je pre jednotlivé ukazovatele nasledovná:

počet obyvateľov = 2000
domy spolu = 500
trvalo obývané domy = 400
byty spolu = 900
trvalo obývané byty = 800

© Vladimír Bačík | Katedra humánnej geografie a demogeografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava