späť na hlavnú stránku projektu "KML"
vyhľadávanie obcí SR podľa rôznych kritérií

Úvodná stránka Metóda kartogramu Metóda stupňovaného symbolu Metóda štrukturovaného kartodiagramu Prizmové mapy (3D) Stĺpcové grafy (collada objects)
 
   Metóda kartogramu
Pri metóde kartogramu sa jednotlivé objekty (obce) vyfarbia rôznou farbou na základe vybraného ukazovatela. Mapy sa dajú zobraziť pre celé územie SR, ako aj pre jednotlivé kraja, stačí definovať potrebný filter. Dôležitou súčasťou je možnosť definovania vlastných intervalov, pričom ich počet je pevne stanovený na 5. Treba zadávať horné hranice intervalov a objekty sa následne zafarbia podľa príslušnosti k vybranému intervalu. Z vizuálnej stránky je k dispozícii 5 základných farebných škál rôznych farieb. Je možné zapnúť aj kvázi 3D zobrazenie máp, ktoré je užívateľom GIS produktov známe ako "extruding features".

Vyberte oblasť, pre ktorú chcete vytvoriť mapu:
Kraj:  
Okres:  
Typ obce:  

Vyberte ukazovateľ, ktorý bude znázornený v mape:
Vyberte ukazovateľ:  

Zadajte hornú hranicu jednotlivých intervalov:
NEPOVINNÁ POLOŽKA (ak necháte prázdne polia, intervaly sa generujú automaticky)
  interval 1:   interval 2:   interval 3:   interval 4:   interval 5:

Vyberte farebnú schému mapy:
    žltá       červená       modrá       zelená       sivá  

Zapnúť 3D zobrazenie objektov (extrude features) áno

© Vladimír Bačík | Katedra humánnej geografie a demogeografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava