počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


Poďakovanie za účasť samospráv v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)
 späť na úroveň okresov
 späť na úvodnú stránku


Jednotlivé obce zapojené do dotazníkového prieskumu


Obce, ktoré sa zapojili do dotazníkového prieskumu realizovanom v máji - júli 2020
 obce zapojené v 1. kole  773 / 2 927 
 26,4%
 obce zapojené v 2. kole  643 / 2 927 
 22,0%
 obce zapojené v 3. kole  334 / 2 927 
 11,4%
 Celkový počet zúčastnených obcí  1 750 / 2 927 
 59,8%


Odovzdané dotazníky podľa krajov Odovzdané dotazníky podľa okresov
 Bratislavský  60 / 89 
 67,4%
 Trnavský  140 / 251 
 55,8%
 Trenčiansky  176 / 276 
 63,8%
 Nitriansky  228 / 354 
 64,4%
 Žilinský  198 / 315 
 62,9%
 Banskobystrický  302 / 516 
 58,5%
 Prešovský  365 / 665 
 54,9%
 Kočický  281 / 461 
 61,0%
 Bratislava I  0 / 1 
 0,0%
 Bratislava II  3 / 3 
 100,0%
 Bratislava III  1 / 3 
 33,3%
 Bratislava IV  5 / 6 
 83,3%
 Bratislava V  3 / 4 
 75,0%
 Malacky  15 / 26 
 57,7%
 Pezinok  13 / 17 
 76,5%
 Senec  20 / 29 
 69,0%
 Dunajská Streda  38 / 67 
 56,7%
 Galanta  23 / 36 
 63,9%
 Hlohovec  13 / 24 
 54,2%
 Piešťany  11 / 27 
 40,7%
 Senica  12 / 31 
 38,7%
 Skalica  16 / 21 
 76,2%
 Trnava  27 / 45 
 60,0%
 Bánovce nad Bebravou  26 / 43 
 60,5%
 Ilava  16 / 21 
 76,2%
 Myjava  9 / 17 
 52,9%
 Nové Mesto nad Váhom  22 / 34 
 64,7%
 Partizánske  15 / 23 
 65,2%
 Považská Bystrica  19 / 28 
 67,9%
 Prievidza  29 / 52 
 55,8%
 Púchov  14 / 21 
 66,7%
 Trenčín  26 / 37 
 70,3%
 Komárno  22 / 41 
 53,7%
 Levice  53 / 89 
 59,6%
 Nitra  45 / 62 
 72,6%
 Nové Zámky  41 / 62 
 66,1%
 Šaľa  8 / 13 
 61,5%
 Topoľčany  37 / 54 
 68,5%
 Zlaté Moravce  22 / 33 
 66,7%
 Bytča  8 / 12 
 66,7%
 Čadca  16 / 23 
 69,6%
 Dolný Kubín  12 / 24 
 50,0%
 Kysucké Nové Mesto  6 / 14 
 42,9%
 Liptovský Mikuláš  37 / 56 
 66,1%
 Martin  26 / 43 
 60,5%
 Námestovo  17 / 24 
 70,8%
 Ružomberok  17 / 25 
 68,0%
 Turčianske Teplice  13 / 26 
 50,0%
 Tvrdošín  10 / 15 
 66,7%
 Žilina  36 / 53 
 67,9%
 Banská Bystrica  26 / 42 
 61,9%
 Banská Štiavnica  8 / 15 
 53,3%
 Brezno  18 / 30 
 60,0%
 Detva  8 / 15 
 53,3%
 Krupina  22 / 36 
 61,1%
 Lučenec  39 / 57 
 68,4%
 Poltár  13 / 22 
 59,1%
 Revúca  22 / 42 
 52,4%
 Rimavská Sobota  60 / 107 
 56,1%
 Veľký Krtíš  39 / 71 
 54,9%
 Zvolen  16 / 26 
 61,5%
 Žarnovica  12 / 18 
 66,7%
 Žiar nad Hronom  19 / 35 
 54,3%
 Bardejov  48 / 86 
 55,8%
 Humenné  40 / 62 
 64,5%
 Kežmarok  27 / 41 
 65,9%
 Levoča  22 / 33 
 66,7%
 Medzilaborce  12 / 23 
 52,2%
 Poprad  17 / 29 
 58,6%
 Prešov  44 / 91 
 48,4%
 Sabinov  27 / 43 
 62,8%
 Snina  14 / 34 
 41,2%
 Stará Ľubovňa  26 / 44 
 59,1%
 Stropkov  20 / 43 
 46,5%
 Svidník  30 / 68 
 44,1%
 Vranov nad Topľou  38 / 68 
 55,9%
 Gelnica  12 / 20 
 60,0%
 Košice I  3 / 6 
 50,0%
 Košice II  5 / 8 
 62,5%
 Košice III  2 / 2 
 100,0%
 Košice IV  4 / 6 
 66,7%
 Košice - okolie  65 / 114 
 57,0%
 Michalovce  51 / 78 
 65,4%
 Rožňava  46 / 62 
 74,2%
 Sobrance  27 / 47 
 57,4%
 Spišská Nová Ves  23 / 36 
 63,9%
 Trebišov  43 / 82 
 52,4%


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava