počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Dolný Kubín  

Lokalizácia: Žilinský kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Žilinský kraj  | kód kraja: 500
názov okresu: Dolný Kubín  | kód okresu: 503

celkový počet obcí: 24
počet obcí s www stránkou: 24
počet obcí bez www stránky: 0

Počet miest: 1
Počet vidieckych obcí: 23

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Stredné Slovensko [SK03]
NUTS3: Žilinský kraj [SK031]
LAU1: okres Dolný Kubín [SK0313]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 24 / 24 
 100,0%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 7):
ČadcaŽilinský kraj
Liptovský Mikulᚎilinský kraj
MartinŽilinský kraj
NámestovoŽilinský kraj
RužomberokŽilinský kraj
TvrdošínŽilinský kraj
ŽilinaŽilinský kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  18 095 / 39 026 
 46,4%
 vidiek  20 931 / 39 026 
 53,6%Zoznam obcí okresu Dolný Kubín
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1580813  Bziny503Dolný Kubín500Žilinský
2509698  Chlebnice503Dolný Kubín500Žilinský
3509639  Dlhá nad Oravou503Dolný Kubín500Žilinský
4509540  Dolný Kubín503Dolný Kubín500Žilinský
5509671  Horná Lehota503Dolný Kubín500Žilinský
6509701  Istebné503Dolný Kubín500Žilinský
7509710  Jasenová503Dolný Kubín500Žilinský
8509744  Kraľovany503Dolný Kubín500Žilinský
9509761  Krivá503Dolný Kubín500Žilinský
10509787  Leštiny503Dolný Kubín500Žilinský
11509825  Malatiná503Dolný Kubín500Žilinský
12509833  Medzibrodie nad Oravou503Dolný Kubín500Žilinský
13509922  Oravská Poruba503Dolný Kubín500Žilinský
14509957  Oravský Podzámok503Dolný Kubín500Žilinský
15509965  Osádka503Dolný Kubín500Žilinský
16509973  Párnica503Dolný Kubín500Žilinský
17509990  Pokryváč503Dolný Kubín500Žilinský
18510009  Pribiš503Dolný Kubín500Žilinský
19510017  Pucov503Dolný Kubín500Žilinský
20510041  Sedliacka Dubová503Dolný Kubín500Žilinský
21510165  Veličná503Dolný Kubín500Žilinský
22510181  Vyšný Kubín503Dolný Kubín500Žilinský
23510254  Žaškov503Dolný Kubín500Žilinský
24510211  Zázrivá503Dolný Kubín500Žilinský
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava