počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI  
 


Voronoi polygóny pre obce Slovenskej republiky
 späť na úvodnú stránku


"Thiessen polygons (otherwise known as Voronoi polygons or Voronoi diagrams), are an essential method for the analysis of proximity and neighborhood. Thiessen polygons are used to allocate space to the nearest point feature. It defines an area around a point, where every location is nearer to this point than to all the others (2D). Such kind of structures can be generated also in higher dimensions, whereupon they are called Thiessen polyhedron or Voronoi polyhedron."
Zdroj: http://www.gitta.info/Accessibilit/en/html/UncProxAnaly_learningObject4.html 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík
Katedra humánnej geografie a demografie
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava