počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI  
 


okres Brezno

 späť na úvodnú stránku

 Informácie o www stránkach obcí okresu  Lokalizácia obcí okresu
názov kraja: Banskobystrický kraj  | kód kraja: 600
názov okresu: Brezno  | kód okresu: 603

celkový počet obcí: 30
počet obcí s www stránkou: 30 | počet obcí bez www stránky: 0
Počet miest: 1
Počet vidieckych obcí: 29

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 30 / 30 
 100,0%
Zoznam obcí okresu Brezno
p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1508446  Bacúch603Brezno600Banskobystrický
2508462  Beňuš603Brezno600Banskobystrický
3508489  Braväcovo603Brezno600Banskobystrický
4508497  Brezno603Brezno600Banskobystrický
5557251  Bystrá603Brezno600Banskobystrický
6508527  Čierny Balog603Brezno600Banskobystrický
7508535  Dolná Lehota603Brezno600Banskobystrický
8508578  Drábsko603Brezno600Banskobystrický
9508608  Heľpa603Brezno600Banskobystrický
10508624  Horná Lehota603Brezno600Banskobystrický
11508667  Hronec603Brezno600Banskobystrický
12508691  Jarabá603Brezno600Banskobystrický
13508705  Jasenie603Brezno600Banskobystrický
14508730  Lom nad Rimavicou603Brezno600Banskobystrický
15508772  Michalová603Brezno600Banskobystrický
16508811  Mýto pod Ďumbierom603Brezno600Banskobystrický
17508829  Nemecká603Brezno600Banskobystrický
18508845  Osrblie603Brezno600Banskobystrický
19508853  Podbrezová603Brezno600Banskobystrický
20508870  Pohorelá603Brezno600Banskobystrický
21508888  Pohronská Polhora603Brezno600Banskobystrický
22508900  Polomka603Brezno600Banskobystrický
23508934  Predajná603Brezno600Banskobystrický
24508951  Ráztoka603Brezno600Banskobystrický
25508993  Sihla603Brezno600Banskobystrický
26509043  Šumiac603Brezno600Banskobystrický
27509051  Telgárt603Brezno600Banskobystrický
28509086  Valaská603Brezno600Banskobystrický
29509094  Vaľkovňa603Brezno600Banskobystrický
30509124  Závadka nad Hronom603Brezno600Banskobystrický
* obec nemá vlastnú www stránku

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík
Katedra humánnej geografie a demografie
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava