počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


okres Gelnica

Lokalizácia: Košický kraj

 späť na úvodnú stránku

 Informácie o www stránkach obcí okresu  Lokalizácia obcí okresu
názov kraja: Košický kraj  | kód kraja: 800
názov okresu: Gelnica  | kód okresu: 801

celkový počet obcí: 20
počet obcí s www stránkou: 20
počet obcí bez www stránky: 0

Počet miest: 1
Počet vidieckych obcí: 19

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Východné Slovensko [SK04]
NUTS3: Košický kraj [SK042]
LAU1: okres Gelnica [SK0421]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 20 / 20 
 100,0%
Zoznam obcí okresu Gelnica
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1526509  Gelnica801Gelnica800Košický
2526541  Helcmanovce801Gelnica800Košický
3526550  Henclová801Gelnica800Košický
4543144  Hrišovce801Gelnica800Košický
5543187  Jaklovce801Gelnica800Košický
6543233  Kluknava801Gelnica800Košický
7543241  Kojšov801Gelnica800Košický
8543322  Margecany801Gelnica800Košický
9543365  Mníšek nad Hnilcom801Gelnica800Košický
10543373  Nálepkovo801Gelnica800Košický
11543497  Prakovce801Gelnica800Košický
12543501  Richnava801Gelnica800Košický
13543551  Smolnícka Huta801Gelnica800Košický
14543560  Smolník801Gelnica800Košický
15543632  Stará Voda801Gelnica800Košický
16543659  Švedlár801Gelnica800Košický
17543683  Úhorná801Gelnica800Košický
18543705  Veľký Folkmar801Gelnica800Košický
19526649  Žakarovce801Gelnica800Košický
20526631  Závadka801Gelnica800Košický
* obec nemá vlastnú www stránku

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava