počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Malacky  

Lokalizácia: Bratislavský kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Bratislavský kraj  | kód kraja: 100
názov okresu: Malacky  | kód okresu: 106

celkový počet obcí: 26
počet obcí s www stránkou: 25
počet obcí bez www stránky: 1

Počet miest: 2
Počet vidieckych obcí: 24

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Bratislavský kraj [SK01]
NUTS3: Bratislavský kraj [SK010]
LAU1: okres Malacky [SK0106]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 25 / 26 
 96,2%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 4):
Bratislava IVBratislavský kraj
PezinokBratislavský kraj
SenicaTrnavský kraj
TrnavaTrnavský kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  31 530 / 78 136 
 40,4%
 vidiek  46 606 / 78 136 
 59,6%Zoznam obcí okresu Malacky
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1507831  Borinka106Malacky100Bratislavský
2507890  Gajary106Malacky100Bratislavský
3507954  Jablonové106Malacky100Bratislavský
4507962  Jakubov106Malacky100Bratislavský
5508012  Kostolište106Malacky100Bratislavský
6508021  Kuchyňa106Malacky100Bratislavský
7508039  Láb106Malacky100Bratislavský
8508055  Lozorno106Malacky100Bratislavský
9508063  Malacky106Malacky100Bratislavský
10504556  Malé Leváre106Malacky100Bratislavský
11508080  Marianka106Malacky100Bratislavský
12508161  Pernek106Malacky100Bratislavský
13504629  Plavecké Podhradie106Malacky100Bratislavský
14504637  Plavecký Mikuláš106Malacky100Bratislavský
15508195  Plavecký Štvrtok106Malacky100Bratislavský
16504769  Rohožník106Malacky100Bratislavský
17504858  Sološnica106Malacky100Bratislavský
18504874  Studienka106Malacky100Bratislavský
19508233  Stupava106Malacky100Bratislavský
20508241  Suchohrad106Malacky100Bratislavský
21504947  Veľké Leváre106Malacky100Bratislavský
22508349  Vysoká pri Morave106Malacky100Bratislavský
23500267  Záhorie (vojenský obvod) *106Malacky100Bratislavský
24508365  Záhorská Ves106Malacky100Bratislavský
25504980  Závod106Malacky100Bratislavský
26508381  Zohor106Malacky100Bratislavský
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava