počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


  okres Medzilaborce  

Lokalizácia: Prešovský kraj

 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Prešovský kraj  | kód kraja: 700
názov okresu: Medzilaborce  | kód okresu: 705

celkový počet obcí: 23
počet obcí s www stránkou: 17
počet obcí bez www stránky: 6

Počet miest: 1
Počet vidieckych obcí: 22

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Východné Slovensko [SK04]
NUTS3: Prešovský kraj [SK041]
LAU1: okres Medzilaborce [SK0415]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 17 / 23 
 73,9%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 2):
HumennéPrešovský kraj
StropkovPrešovský kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2017)
 mestá  6 612 / 12 004 
 55,1%
 vidiek  5 392 / 12 004 
 44,9%Zoznam obcí okresu Medzilaborce
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1520071  Brestov nad Laborcom *705Medzilaborce700Prešovský
2520098  Čabalovce *705Medzilaborce700Prešovský
3520101  Čabiny705Medzilaborce700Prešovský
4520128  Čertižné705Medzilaborce700Prešovský
5520187  Habura705Medzilaborce700Prešovský
6520314  Kalinov705Medzilaborce700Prešovský
7520411  Krásny Brod705Medzilaborce700Prešovský
8520471  Medzilaborce705Medzilaborce700Prešovský
9520519  Ňagov705Medzilaborce700Prešovský
10520578  Oľka705Medzilaborce700Prešovský
11520586  Oľšinkov *705Medzilaborce700Prešovský
12520616  Palota *705Medzilaborce700Prešovský
13520691  Radvaň nad Laborcom705Medzilaborce700Prešovský
14520705  Repejov705Medzilaborce700Prešovský
15559610  Rokytovce705Medzilaborce700Prešovský
16520713  Roškovce705Medzilaborce700Prešovský
17520853  Sukov705Medzilaborce700Prešovský
18520861  Svetlice *705Medzilaborce700Prešovský
19520951  Valentovce *705Medzilaborce700Prešovský
20520993  Volica705Medzilaborce700Prešovský
21521001  Výrava705Medzilaborce700Prešovský
22521060  Zbojné705Medzilaborce700Prešovský
23521078  Zbudská Belá705Medzilaborce700Prešovský
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“