počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI  
 


okres Tvrdošín

 späť na úvodnú stránku

 Informácie o www stránkach obcí okresu  Lokalizácia obcí okresu
názov kraja: Žilinský kraj  | kód kraja: 500
názov okresu: Tvrdošín  | kód okresu: 510

celkový počet obcí: 15
počet obcí s www stránkou: 15 | počet obcí bez www stránky: 0
Počet miest: 2
Počet vidieckych obcí: 13

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 15 / 15 
 100,0%
Zoznam obcí okresu Tvrdošín
p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1509604  Brezovica510Tvrdošín500Žilinský
2518719  Čimhová510Tvrdošín500Žilinský
3509655  Habovka510Tvrdošín500Žilinský
4509663  Hladovka510Tvrdošín500Žilinský
5509795  Liesek510Tvrdošín500Žilinský
6509876  Nižná510Tvrdošín500Žilinský
7509949  Oravský Biely Potok510Tvrdošín500Žilinský
8509981  Podbiel510Tvrdošín500Žilinský
9510084  Štefanov nad Oravou510Tvrdošín500Žilinský
10510076  Suchá Hora510Tvrdošín500Žilinský
11510106  Trstená510Tvrdošín500Žilinský
12510114  Tvrdošín510Tvrdošín500Žilinský
13510173  Vitanová510Tvrdošín500Žilinský
14510190  Zábiedovo510Tvrdošín500Žilinský
15510238  Zuberec510Tvrdošín500Žilinský
* obec nemá vlastnú www stránku

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík
Katedra humánnej geografie a demografie
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava