počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


Počet obyvateľov v obciach Slovenskej republiky (údaj zo SODB 2011)
 späť na úvodnú stránku
 zobraziť počet obyvateľov kartogramom
 zobraziť počet obyvateľov diagramom
 zobraziť počet obyvateľov anamorfným kartogramom
 zobraziť index rastu počtu obyvateľov medzi sčítaniami 2011 a 2021
 mapy ďalších ukazovateľov zo SODB 2011Táto mapa vyjadruje ďalší pohľad na distribúciu obyvateľstva v priestore, konkrétne zobrazuje počet obyvateľov žijúcich v pravidelných štvorcoch s rozmerom 5x5km. Populačný 5 km grid bol vytvorený na základe agregácie 1km populačného gridu dostupného na stránkach "European Forum For Geography and Statistics". Atribútové dáta pre tento Grid sú dostupné na stránke "Štatistického úradu Slovenskej republiky".

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava