počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  AKTUÁLNE: Mapové zobrazenie výsledkov v parlamentných voľbách 2020 na úrovni obcí | na úrovni obcí - hlasy zvolených poslancov  
 


okres Púchov

Lokalizácia: Trenčiansky kraj

 späť na úvodnú stránku

 Informácie o www stránkach obcí okresu  Lokalizácia obcí okresu
názov kraja: Trenčiansky kraj  | kód kraja: 300
názov okresu: Púchov  | kód okresu: 308

celkový počet obcí: 21
počet obcí s www stránkou: 21
počet obcí bez www stránky: 0

Počet miest: 1
Počet vidieckych obcí: 20

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Západné Slovensko [SK02]
NUTS3: Trenčiansky kraj [SK022]
LAU1: okres Púchov [SK0228]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 21 / 21 
 100,0%
Zoznam obcí okresu Púchov
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1512851  Beluša308Púchov300Trenčiansky
2512940  Dohňany308Púchov300Trenčiansky
3512958  Dolná Breznica308Púchov300Trenčiansky
4557439  Dolné Kočkovce308Púchov300Trenčiansky
5557692  Horná Breznica308Púchov300Trenčiansky
6513121  Horovce308Púchov300Trenčiansky
7557501  Kvašov308Púchov300Trenčiansky
8513300  Lazy pod Makytou308Púchov300Trenčiansky
9513318  Lednica308Púchov300Trenčiansky
10513326  Lednické Rovne308Púchov300Trenčiansky
11513334  Lúky308Púchov300Trenčiansky
12513342  Lysá pod Makytou308Púchov300Trenčiansky
13513377  Mestečko308Púchov300Trenčiansky
14513407  Mojtín308Púchov300Trenčiansky
15557447  Nimnica308Púchov300Trenčiansky
16513610  Púchov308Púchov300Trenčiansky
17557471  Streženice308Púchov300Trenčiansky
18513776  Visolaje308Púchov300Trenčiansky
19557498  Vydrná308Púchov300Trenčiansky
20513814  Záriečie308Púchov300Trenčiansky
21500348  Zubák308Púchov300Trenčiansky
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava