počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Levoča  

Lokalizácia: Prešovský kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Prešovský kraj  | kód kraja: 700
názov okresu: Levoča  | kód okresu: 704

celkový počet obcí: 33
počet obcí s www stránkou: 27
počet obcí bez www stránky: 6

Počet miest: 2
Počet vidieckych obcí: 31

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Východné Slovensko [SK04]
NUTS3: Prešovský kraj [SK041]
LAU1: okres Levoča [SK0414]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 27 / 33 
 81,8%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 6):
KežmarokPrešovský kraj
PopradPrešovský kraj
PrešovPrešovský kraj
SabinovPrešovský kraj
Stará ĽubovňaPrešovský kraj
Spišská Nová VesKošický kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  18 047 / 33 107 
 54,5%
 vidiek  15 060 / 33 107 
 45,5%Zoznam obcí okresu Levoča
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1526371  Baldovce *704Levoča700Prešovský
2526380  Beharovce *704Levoča700Prešovský
3526401  Bijacovce704Levoča700Prešovský
4526410  Brutovce704Levoča700Prešovský
5526428  Buglovce704Levoča700Prešovský
6526452  Dlhé Stráže704Levoča700Prešovský
7526461  Doľany704Levoča700Prešovský
8526479  Domaňovce704Levoča700Prešovský
9526487  Dravce704Levoča700Prešovský
10526495  Dúbrava704Levoča700Prešovský
11526517  Granč - Petrovce704Levoča700Prešovský
12526525  Harakovce *704Levoča700Prešovský
13543179  Jablonov704Levoča700Prešovský
14543225  Klčov704Levoča700Prešovský
15581640  Korytné *704Levoča700Prešovský
16543276  Kurimany704Levoča700Prešovský
17543292  Levoča704Levoča700Prešovský
18543314  Lúčka704Levoča700Prešovský
19543381  Nemešany704Levoča700Prešovský
20543390  Nižné Repaše704Levoča700Prešovský
21543420  Oľšavica704Levoča700Prešovský
22543446  Ordzovany704Levoča700Prešovský
23543454  Pavľany *704Levoča700Prešovský
24543462  Poľanovce704Levoča700Prešovský
25543471  Pongrácovce704Levoča700Prešovský
26543578  Spišské Podhradie704Levoča700Prešovský
27543608  Spišský Hrhov704Levoča700Prešovský
28543624  Spišský Štvrtok704Levoča700Prešovský
29543641  Studenec704Levoča700Prešovský
30543675  Torysky704Levoča700Prešovský
31543691  Uloža704Levoča700Prešovský
32526606  Vyšné Repaše *704Levoča700Prešovský
33526614  Vyšný Slavkov704Levoča700Prešovský
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava