počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI  
 


okres Bratislava III

 späť na úvodnú stránku

 Informácie o www stránkach obcí okresu  Lokalizácia obcí okresu
názov kraja: Bratislavský kraj  | kód kraja: 100
názov okresu: Bratislava III  | kód okresu: 103

celkový počet obcí: 3
počet obcí s www stránkou: 3 | počet obcí bez www stránky: 0
Počet miest: 0
Počet vidieckych obcí: 0

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 3 / 3 
 100,0%
Zoznam obcí okresu Bratislava III
p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1529346  Bratislava - Nové Mesto103Bratislava III100Bratislavský
2529354  Bratislava - Rača103Bratislava III100Bratislavský
3529362  Bratislava - Vajnory103Bratislava III100Bratislavský
* obec nemá vlastnú www stránku

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík
Katedra humánnej geografie a demografie
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava