počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Spišská Nová Ves  

Lokalizácia: Košický kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Košický kraj  | kód kraja: 800
názov okresu: Spišská Nová Ves  | kód okresu: 810

celkový počet obcí: 36
počet obcí s www stránkou: 36
počet obcí bez www stránky: 0

Počet miest: 3
Počet vidieckych obcí: 33

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Východné Slovensko [SK04]
NUTS3: Košický kraj [SK042]
LAU1: okres Spišská Nová Ves [SK042A]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 36 / 36 
 100,0%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 5):
LevočaPrešovský kraj
PopradPrešovský kraj
PrešovPrešovský kraj
GelnicaKošický kraj
RožňavaKošický kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  47 557 / 98 706 
 48,2%
 vidiek  51 149 / 98 706 
 51,8%Zoznam obcí okresu Spišská Nová Ves
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1526363  Arnutovce810Spišská Nová Ves800Košický
2526398  Betlanovce810Spišská Nová Ves800Košický
3526436  Bystrany810Spišská Nová Ves800Košický
4543152  Chrasť nad Hornádom810Spišská Nová Ves800Košický
5526444  Danišovce810Spišská Nová Ves800Košický
6526533  Harichovce810Spišská Nová Ves800Košický
7526568  Hincovce810Spišská Nová Ves800Košický
8526576  Hnilčík810Spišská Nová Ves800Košický
9526584  Hnilec810Spišská Nová Ves800Košický
10526592  Hrabušice810Spišská Nová Ves800Košický
11543161  Iliašovce810Spišská Nová Ves800Košický
12543195  Jamník810Spišská Nová Ves800Košický
13543209  Kaľava810Spišská Nová Ves800Košický
14543250  Kolinovce810Spišská Nová Ves800Košický
15543268  Krompachy810Spišská Nová Ves800Košický
16543284  Letanovce810Spišská Nová Ves800Košický
17543306  Lieskovany810Spišská Nová Ves800Košický
18543331  Markušovce810Spišská Nová Ves800Košický
19543349  Matejovce nad Hornádom810Spišská Nová Ves800Košický
20543357  Mlynky810Spišská Nová Ves800Košický
21543403  Odorín810Spišská Nová Ves800Košický
22543411  Olcnava810Spišská Nová Ves800Košický
23543438  Oľšavka810Spišská Nová Ves800Košický
24543489  Poráč810Spišská Nová Ves800Košický
25543519  Rudňany810Spišská Nová Ves800Košický
26543527  Slatvina810Spišská Nová Ves800Košický
27543535  Slovinky810Spišská Nová Ves800Košický
28560154  Smižany810Spišská Nová Ves800Košický
29526355  Spišská Nová Ves810Spišská Nová Ves800Košický
30543586  Spišské Tomášovce810Spišská Nová Ves800Košický
31543594  Spišské Vlachy810Spišská Nová Ves800Košický
32543616  Spišský Hrušov810Spišská Nová Ves800Košický
33543667  Teplička810Spišská Nová Ves800Košický
34543713  Vítkovce810Spišská Nová Ves800Košický
35543721  Vojkovce810Spišská Nová Ves800Košický
36526657  Žehra810Spišská Nová Ves800Košický
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava