počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Zlaté Moravce  

Lokalizácia: Nitriansky kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Nitriansky kraj  | kód kraja: 400
názov okresu: Zlaté Moravce  | kód okresu: 407

celkový počet obcí: 33
počet obcí s www stránkou: 33
počet obcí bez www stránky: 0

Počet miest: 1
Počet vidieckych obcí: 32

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Západné Slovensko [SK02]
NUTS3: Nitriansky kraj [SK023]
LAU1: okres Zlaté Moravce [SK0237]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 33 / 33 
 100,0%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 5):
PartizánskeTrenčiansky kraj
LeviceNitriansky kraj
NitraNitriansky kraj
TopoľčanyNitriansky kraj
ŽarnovicaBanskobystrický kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  11 946 / 41 169 
 29,0%
 vidiek  29 223 / 41 169 
 71,0%Zoznam obcí okresu Zlaté Moravce
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1500062  Beladice407Zlaté Moravce400Nitriansky
2500127  Čaradice407Zlaté Moravce400Nitriansky
3555916  Červený Hrádok407Zlaté Moravce400Nitriansky
4500321  Choča407Zlaté Moravce400Nitriansky
5500151  Čierne Kľačany407Zlaté Moravce400Nitriansky
6500283  Hostie407Zlaté Moravce400Nitriansky
7500305  Hosťovce407Zlaté Moravce400Nitriansky
8500364  Jedľové Kostoľany407Zlaté Moravce400Nitriansky
9500429  Kostoľany pod Tribečom407Zlaté Moravce400Nitriansky
10500437  Ladice407Zlaté Moravce400Nitriansky
11500461  Lovce407Zlaté Moravce400Nitriansky
12500500  Machulince407Zlaté Moravce400Nitriansky
13555924  Malé Vozokany407Zlaté Moravce400Nitriansky
14500542  Mankovce407Zlaté Moravce400Nitriansky
15500551  Martin nad Žitavou407Zlaté Moravce400Nitriansky
16500585  Nemčiňany407Zlaté Moravce400Nitriansky
17500593  Neverice407Zlaté Moravce400Nitriansky
18500607  Nevidzany407Zlaté Moravce400Nitriansky
19500658  Obyce407Zlaté Moravce400Nitriansky
20500721  Skýcov407Zlaté Moravce400Nitriansky
21500747  Sľažany407Zlaté Moravce400Nitriansky
22500755  Slepčany407Zlaté Moravce400Nitriansky
23517305  Tekovské Nemce407Zlaté Moravce400Nitriansky
24500810  Tesárske Mlyňany407Zlaté Moravce400Nitriansky
25500828  Topoľčianky407Zlaté Moravce400Nitriansky
26500836  Velčice407Zlaté Moravce400Nitriansky
27555932  Veľké Vozokany407Zlaté Moravce400Nitriansky
28500909  Vieska nad Žitavou407Zlaté Moravce400Nitriansky
29500925  Volkovce407Zlaté Moravce400Nitriansky
30500984  Žikava407Zlaté Moravce400Nitriansky
31582816  Žitavany407Zlaté Moravce400Nitriansky
32500968  Zlaté Moravce407Zlaté Moravce400Nitriansky
33500976  Zlatno407Zlaté Moravce400Nitriansky
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava