počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI  
 


okres Poltár

 späť na úvodnú stránku

 Informácie o www stránkach obcí okresu  Lokalizácia obcí okresu
názov kraja: Banskobystrický kraj  | kód kraja: 600
názov okresu: Poltár  | kód okresu: 607

celkový počet obcí: 22
počet obcí s www stránkou: 21 | počet obcí bez www stránky: 1
Počet miest: 1
Počet vidieckych obcí: 21

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 21 / 22 
 95,5%
Zoznam obcí okresu Poltár
p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1511269  Breznička607Poltár600Banskobystrický
2511340  České Brezovo607Poltár600Banskobystrický
3511315  Cinobaňa607Poltár600Banskobystrický
4557323  Ďubákovo607Poltár600Banskobystrický
5511447  Hradište607Poltár600Banskobystrický
6514900  Hrnčiarska Ves607Poltár600Banskobystrický
7514918  Hrnčiarske Zalužany607Poltár600Banskobystrický
8511471  Kalinovo607Poltár600Banskobystrický
9511498  Kokava nad Rimavicou607Poltár600Banskobystrický
10511501  Krná607Poltár600Banskobystrický
11511595  Málinec607Poltár600Banskobystrický
12511617  Mládzovo *607Poltár600Banskobystrický
13511684  Ozdín607Poltár600Banskobystrický
14511765  Poltár607Poltár600Banskobystrický
15511820  Rovňany607Poltár600Banskobystrický
16515515  Selce607Poltár600Banskobystrický
17511889  Šoltýska607Poltár600Banskobystrický
18515591  Sušany607Poltár600Banskobystrický
19511978  Uhorské607Poltár600Banskobystrický
20580317  Utekáč607Poltár600Banskobystrický
21512001  Veľká Ves607Poltár600Banskobystrický
22582051  Zlatno607Poltár600Banskobystrický
* obec nemá vlastnú www stránku

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík
Katedra humánnej geografie a demografie
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava