počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI  
 


okres Detva

 späť na úvodnú stránku

 Informácie o www stránkach obcí okresu  Lokalizácia obcí okresu
názov kraja: Banskobystrický kraj  | kód kraja: 600
názov okresu: Detva  | kód okresu: 604

celkový počet obcí: 15
počet obcí s www stránkou: 15 | počet obcí bez www stránky: 0
Počet miest: 2
Počet vidieckych obcí: 13

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 15 / 15 
 100,0%
Zoznam obcí okresu Detva
p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1518263  Detva604Detva600Banskobystrický
2518271  Detvianska Huta604Detva600Banskobystrický
3518379  Dúbravy604Detva600Banskobystrický
4518450  Horný Tisovník604Detva600Banskobystrický
5518468  Hriňová604Detva600Banskobystrický
6518492  Klokoč604Detva600Banskobystrický
7580520  Korytárky604Detva600Banskobystrický
8518549  Kriváň604Detva600Banskobystrický
9511510  Látky604Detva600Banskobystrický
10511731  Podkriváň604Detva600Banskobystrický
11518794  Slatinské Lazy604Detva600Banskobystrický
12518816  Stará Huta604Detva600Banskobystrický
13518824  Stožok604Detva600Banskobystrický
14518921  Vígľaš604Detva600Banskobystrický
15518930  Vígľašská Huta - Kalinka604Detva600Banskobystrický
* obec nemá vlastnú www stránku

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík
Katedra humánnej geografie a demografie
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava