počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Krupina  

Lokalizácia: Banskobystrický kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Banskobystrický kraj  | kód kraja: 600
názov okresu: Krupina  | kód okresu: 605

celkový počet obcí: 36
počet obcí s www stránkou: 36
počet obcí bez www stránky: 0

Počet miest: 2
Počet vidieckych obcí: 34

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Stredné Slovensko [SK03]
NUTS3: Banskobystrický kraj [SK032]
LAU1: okres Krupina [SK0325]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 36 / 36 
 100,0%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 4):
LeviceNitriansky kraj
Banská ŠtiavnicaBanskobystrický kraj
Veľký KrtíšBanskobystrický kraj
ZvolenBanskobystrický kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  8 956 / 21 517 
 41,6%
 vidiek  12 561 / 21 517 
 58,4%Zoznam obcí okresu Krupina
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1518212  Bzovík605Krupina600Banskobystrický
2518247  Čabradský Vrbovok605Krupina600Banskobystrický
3518255  Čekovce605Krupina600Banskobystrický
4518239  Cerovo605Krupina600Banskobystrický
5518280  Devičie605Krupina600Banskobystrický
6518301  Dolné Mladonice605Krupina600Banskobystrický
7518310  Dolný Badín605Krupina600Banskobystrický
8518336  Domaníky605Krupina600Banskobystrický
9518344  Drážovce605Krupina600Banskobystrický
10518352  Drienovo605Krupina600Banskobystrický
11518387  Dudince605Krupina600Banskobystrický
12518409  Hontianske Moravce605Krupina600Banskobystrický
13518417  Hontianske Nemce605Krupina600Banskobystrický
14518425  Hontianske Tesáre605Krupina600Banskobystrický
15518433  Horné Mladonice605Krupina600Banskobystrický
16518441  Horný Badín605Krupina600Banskobystrický
17518484  Jalšovík605Krupina600Banskobystrický
18518514  Kozí Vrbovok605Krupina600Banskobystrický
19518531  Kráľovce - Krnišov605Krupina600Banskobystrický
20518557  Krupina605Krupina600Banskobystrický
21518565  Lackov605Krupina600Banskobystrický
22518573  Ladzany605Krupina600Banskobystrický
23518603  Lišov605Krupina600Banskobystrický
24518611  Litava605Krupina600Banskobystrický
25518646  Medovarce605Krupina600Banskobystrický
26518701  Rykynčice605Krupina600Banskobystrický
27518735  Sebechleby605Krupina600Banskobystrický
28518743  Selce605Krupina600Banskobystrický
29518751  Senohrad605Krupina600Banskobystrický
30518832  Sudince605Krupina600Banskobystrický
31518841  Súdovce605Krupina600Banskobystrický
32518867  Terany605Krupina600Banskobystrický
33518883  Trpín605Krupina600Banskobystrický
34518905  Uňatín605Krupina600Banskobystrický
35518956  Zemiansky Vrbovok605Krupina600Banskobystrický
36518999  Žibritov605Krupina600Banskobystrický
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava