počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


Vyhľadávanie obcí (na základe dát zo Sčítania v roku 2021)
 späť na úvodnú stránku

Vyberte jedno alebo viac kritérii výberu obcí
 
Názov obce:  
Kód obce:  
Kraj:  
Okres:  
Typ obce:  
 
Počet obyvateľov je ako: 
Podieľ domov postavených po roku 2016 je ako: 
Podieľ rodinných domov je ako: 
Podieľ bytových domov je ako: 
Podieľ domov bez kanalizácie je ako: 
Podieľ domov bez plynu ako: 
Podieľ domov bez vodovodnej prípojky ako: 
Podieľ obyvateľov bez náboženského vyznania ako: 
Podieľ obyvateľov slovenskej národnosti ako: 
Podieľ obyvateľov maďarskej národnosti ako: 
Podieľ obyvateľov rómskej národnosti ako: 
Podieľ obyvateľov so základným vzdelaním ako: 
Podieľ obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním ako: 
Podieľ obyvateľov bez vzdelania (15 a viac roční) ako: 
Podieľ obyvateľov v predproduktívnom veku (0-14 rokov) ako: 
Podieľ obyvateľov v produktívnom veku (15-64 rokov) ako: 
Podieľ obyvateľov v poproduktívnom veku (65+ rokov) ako: 

Vybrané záznamy zoradiť podľa:    
  
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“