počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Skalica  

Lokalizácia: Trnavský kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Trnavský kraj  | kód kraja: 200
názov okresu: Skalica  | kód okresu: 206

celkový počet obcí: 21
počet obcí s www stránkou: 21
počet obcí bez www stránky: 0

Počet miest: 3
Počet vidieckych obcí: 18

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Západné Slovensko [SK02]
NUTS3: Trnavský kraj [SK021]
LAU1: okres Skalica [SK0216]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 21 / 21 
 100,0%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 2):
SenicaTrnavský kraj
MyjavaTrenčiansky kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  31 708 / 47 525 
 66,7%
 vidiek  15 817 / 47 525 
 33,3%Zoznam obcí okresu Skalica
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1504271  Brodské206Skalica200Trnavský
2504394  Chropov206Skalica200Trnavský
3504343  Dubovce206Skalica200Trnavský
4504351  Gbely206Skalica200Trnavský
5504378  Holíč206Skalica200Trnavský
6504432  Kátov206Skalica200Trnavský
7504459  Kopčany206Skalica200Trnavský
8504483  Koválovec206Skalica200Trnavský
9504530  Letničie206Skalica200Trnavský
10504548  Lopašov206Skalica200Trnavský
11504564  Mokrý Háj206Skalica200Trnavský
12504599  Oreské206Skalica200Trnavský
13504611  Petrova Ves206Skalica200Trnavský
14504670  Popudinské Močidľany206Skalica200Trnavský
15504718  Prietržka206Skalica200Trnavský
16504734  Radimov206Skalica200Trnavský
17504742  Radošovce206Skalica200Trnavský
18504815  Skalica206Skalica200Trnavský
19504912  Trnovec206Skalica200Trnavský
20504939  Unín206Skalica200Trnavský
21504963  Vrádište206Skalica200Trnavský
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava