počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI  
 


okres Skalica

 späť na úvodnú stránku

 Informácie o www stránkach obcí okresu  Lokalizácia obcí okresu
názov kraja: Trnavský kraj  | kód kraja: 200
názov okresu: Skalica  | kód okresu: 206

celkový počet obcí: 21
počet obcí s www stránkou: 21 | počet obcí bez www stránky: 0
Počet miest: 3
Počet vidieckych obcí: 18

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 21 / 21 
 100,0%
Zoznam obcí okresu Skalica
p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1504271  Brodské206Skalica200Trnavský
2504394  Chropov206Skalica200Trnavský
3504343  Dubovce206Skalica200Trnavský
4504351  Gbely206Skalica200Trnavský
5504378  Holíč206Skalica200Trnavský
6504432  Kátov206Skalica200Trnavský
7504459  Kopčany206Skalica200Trnavský
8504483  Koválovec206Skalica200Trnavský
9504530  Letničie206Skalica200Trnavský
10504548  Lopašov206Skalica200Trnavský
11504564  Mokrý Háj206Skalica200Trnavský
12504599  Oreské206Skalica200Trnavský
13504611  Petrova Ves206Skalica200Trnavský
14504670  Popudinské Močidľany206Skalica200Trnavský
15504718  Prietržka206Skalica200Trnavský
16504734  Radimov206Skalica200Trnavský
17504742  Radošovce206Skalica200Trnavský
18504815  Skalica206Skalica200Trnavský
19504912  Trnovec206Skalica200Trnavský
20504939  Unín206Skalica200Trnavský
21504963  Vrádište206Skalica200Trnavský
* obec nemá vlastnú www stránku

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík
Katedra humánnej geografie a demografie
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava