počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


  okres Partizánske  

Lokalizácia: Trenčiansky kraj

 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Trenčiansky kraj  | kód kraja: 300
názov okresu: Partizánske  | kód okresu: 305

celkový počet obcí: 23
počet obcí s www stránkou: 21
počet obcí bez www stránky: 2

Počet miest: 1
Počet vidieckych obcí: 22

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Západné Slovensko [SK02]
NUTS3: Trenčiansky kraj [SK022]
LAU1: okres Partizánske [SK0225]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 21 / 23 
 91,3%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 5):
Bánovce nad BebravouTrenčiansky kraj
PrievidzaTrenčiansky kraj
TopoľčanyNitriansky kraj
Zlaté MoravceNitriansky kraj
ŽarnovicaBanskobystrický kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2017)
 mestá  22 653 / 45 816 
 49,4%
 vidiek  23 163 / 45 816 
 50,6%Zoznam obcí okresu Partizánske
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1542733  Bošany305Partizánske300Trenčiansky
2580449  Brodzany305Partizánske300Trenčiansky
3543004  Chynorany305Partizánske300Trenčiansky
4542962  Hradište305Partizánske300Trenčiansky
5556416  Ješkova Ves305Partizánske300Trenčiansky
6543047  Klátova Nová Ves305Partizánske300Trenčiansky
7543055  Kolačno305Partizánske300Trenčiansky
8556246  Krásno305Partizánske300Trenčiansky
9556173  Livina305Partizánske300Trenčiansky
10556190  Livinské Opatovce305Partizánske300Trenčiansky
11505129  Malé Kršteňany305Partizánske300Trenčiansky
12580953  Malé Uherce305Partizánske300Trenčiansky
13505170  Nadlice305Partizánske300Trenčiansky
14505196  Nedanovce *305Partizánske300Trenčiansky
15505307  Ostratice305Partizánske300Trenčiansky
16505315  Partizánske305Partizánske300Trenčiansky
17505323  Pažiť305Partizánske300Trenčiansky
18505463  Skačany305Partizánske300Trenčiansky
19556271  Turčianky *305Partizánske300Trenčiansky
20505706  Veľké Kršteňany305Partizánske300Trenčiansky
21505722  Veľké Uherce305Partizánske300Trenčiansky
22505731  Veľký Klíž305Partizánske300Trenčiansky
23505803  Žabokreky nad Nitrou305Partizánske300Trenčiansky
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“