počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Dunajská Streda  

Lokalizácia: Trnavský kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Trnavský kraj  | kód kraja: 200
názov okresu: Dunajská Streda  | kód okresu: 201

celkový počet obcí: 67
počet obcí s www stránkou: 67
počet obcí bez www stránky: 0

Počet miest: 4
Počet vidieckych obcí: 63

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Západné Slovensko [SK02]
NUTS3: Trnavský kraj [SK021]
LAU1: okres Dunajská Streda [SK0211]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 67 / 67 
 100,0%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 3):
SenecBratislavský kraj
GalantaTrnavský kraj
KomárnoNitriansky kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  50 350 / 124 669 
 40,4%
 vidiek  74 319 / 124 669 
 59,6%Zoznam obcí okresu Dunajská Streda
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1501441  Báč201Dunajská Streda200Trnavský
2501450  Baka201Dunajská Streda200Trnavský
3501468  Baloň201Dunajská Streda200Trnavský
4555517  Bellova Ves201Dunajská Streda200Trnavský
5501484  Blahová201Dunajská Streda200Trnavský
6501492  Blatná na Ostrove201Dunajská Streda200Trnavský
7503461  Bodíky201Dunajská Streda200Trnavský
8501506  Boheľov201Dunajská Streda200Trnavský
9501514  Čakany201Dunajská Streda200Trnavský
10580554  Čenkovce201Dunajská Streda200Trnavský
11501531  Čiližská Radvaň201Dunajská Streda200Trnavský
12501549  Dobrohošť201Dunajská Streda200Trnavský
13501557  Dolný Bar201Dunajská Streda200Trnavský
14501611  Dolný Štál201Dunajská Streda200Trnavský
15501433  Dunajská Streda201Dunajská Streda200Trnavský
16555541  Dunajský Klátov201Dunajská Streda200Trnavský
17501573  Gabčíkovo201Dunajská Streda200Trnavský
18501581  Holice201Dunajská Streda200Trnavský
19501590  Horná Potôň201Dunajská Streda200Trnavský
20555568  Horné Mýto201Dunajská Streda200Trnavský
21501603  Horný Bar201Dunajská Streda200Trnavský
22501620  Hubice201Dunajská Streda200Trnavský
23501638  Hviezdoslavov201Dunajská Streda200Trnavský
24501654  Jahodná201Dunajská Streda200Trnavský
25501662  Janíky201Dunajská Streda200Trnavský
26501671  Jurová201Dunajská Streda200Trnavský
27501689  Kľúčovec201Dunajská Streda200Trnavský
28501697  Kostolné Kračany201Dunajská Streda200Trnavský
29501701  Kráľovičove Kračany201Dunajská Streda200Trnavský
30501719  Kútniky201Dunajská Streda200Trnavský
31501727  Kvetoslavov201Dunajská Streda200Trnavský
32580597  Kyselica201Dunajská Streda200Trnavský
33501735  Lehnice201Dunajská Streda200Trnavský
34501743  Lúč na Ostrove201Dunajská Streda200Trnavský
35555606  Macov201Dunajská Streda200Trnavský
36555649  Mad201Dunajská Streda200Trnavský
37555665  Malé Dvorníky201Dunajská Streda200Trnavský
38501760  Medveďov201Dunajská Streda200Trnavský
39501786  Michal na Ostrove201Dunajská Streda200Trnavský
40501778  Mierovo201Dunajská Streda200Trnavský
41501930  Ňárad201Dunajská Streda200Trnavský
42501808  Nový Život201Dunajská Streda200Trnavský
43501816  Ohrady201Dunajská Streda200Trnavský
44501824  Okoč201Dunajská Streda200Trnavský
45501832  Oľdza201Dunajská Streda200Trnavský
46501859  Orechová Potôň201Dunajská Streda200Trnavský
47501867  Padáň201Dunajská Streda200Trnavský
48501883  Pataš201Dunajská Streda200Trnavský
49582522  Potônske Lúky201Dunajská Streda200Trnavský
50555720  Povoda201Dunajská Streda200Trnavský
51501891  Rohovce201Dunajská Streda200Trnavský
52501905  Šamorín201Dunajská Streda200Trnavský
53501875  Sap201Dunajská Streda200Trnavský
54501913  Štvrtok na Ostrove201Dunajská Streda200Trnavský
55501921  Topoľníky201Dunajská Streda200Trnavský
56555576  Trhová Hradská201Dunajská Streda200Trnavský
57501956  Trnávka201Dunajská Streda200Trnavský
58501964  Trstená na Ostrove201Dunajská Streda200Trnavský
59501972  Veľká Paka201Dunajská Streda200Trnavský
60501981  Veľké Blahovo201Dunajská Streda200Trnavský
61555673  Veľké Dvorníky201Dunajská Streda200Trnavský
62501522  Veľký Meder201Dunajská Streda200Trnavský
63555746  Vieska201Dunajská Streda200Trnavský
64501999  Vojka nad Dunajom201Dunajská Streda200Trnavský
65502006  Vrakúň201Dunajská Streda200Trnavský
66502014  Vydrany201Dunajská Streda200Trnavský
67502022  Zlaté Klasy201Dunajská Streda200Trnavský
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava