počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


okres Bratislava II

Lokalizácia: Bratislavský kraj

 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Bratislavský kraj  | kód kraja: 100
názov okresu: Bratislava II  | kód okresu: 102

celkový počet obcí: 3
počet obcí s www stránkou: 3
počet obcí bez www stránky: 0

Počet miest: 0
Počet vidieckych obcí: 0

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Bratislavský kraj [SK01]
NUTS3: Bratislavský kraj [SK010]
LAU1: okres Bratislava II [SK0102]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 3 / 3 
 100,0%


Lokalizácia obcí okresu

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2017)
 mestá  114 920 / 114 920 
 100,0%
 vidiek  0 / 114 920 
 0,0%Zoznam obcí okresu Bratislava II
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1529311  Bratislava - Podunajské Biskupice102Bratislava II100Bratislavský
2529320  Bratislava - Ružinov102Bratislava II100Bratislavský
3529338  Bratislava - Vrakuňa102Bratislava II100Bratislavský
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava