počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


okres Košice II

Lokalizácia: Košický kraj

 späť na úvodnú stránku

 Informácie o www stránkach obcí okresu  Lokalizácia obcí okresu
názov kraja: Košický kraj  | kód kraja: 800
názov okresu: Košice II  | kód okresu: 803

celkový počet obcí: 8
počet obcí s www stránkou: 8
počet obcí bez www stránky: 0

Počet miest: 0
Počet vidieckych obcí: 0

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Východné Slovensko [SK04]
NUTS3: Košický kraj [SK042]
LAU1: okres Košice II [SK0423]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 8 / 8 
 100,0%
Zoznam obcí okresu Košice II
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1598194  Košice - Lorinčík803Košice II800Košický
2599972  Košice - Luník IX803Košice II800Košický
3598216  Košice - Myslava803Košice II800Košický
4598208  Košice - Pereš803Košice II800Košický
5599859  Košice - Poľov803Košice II800Košický
6599841  Košice - Šaca803Košice II800Košický
7599883  Košice - Sídlisko KVP803Košice II800Košický
8598224  Košice - Západ803Košice II800Košický
* obec nemá vlastnú www stránku

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava