počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Topoľčany  

Lokalizácia: Nitriansky kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Nitriansky kraj  | kód kraja: 400
názov okresu: Topoľčany  | kód okresu: 406

celkový počet obcí: 54
počet obcí s www stránkou: 53
počet obcí bez www stránky: 1

Počet miest: 1
Počet vidieckych obcí: 53

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Západné Slovensko [SK02]
NUTS3: Nitriansky kraj [SK023]
LAU1: okres Topolčany [SK0236]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 53 / 54 
 98,1%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 7):
HlohovecTrnavský kraj
PiešťanyTrnavský kraj
Bánovce nad BebravouTrenčiansky kraj
Nové Mesto nad VáhomTrenčiansky kraj
PartizánskeTrenčiansky kraj
NitraNitriansky kraj
Zlaté MoravceNitriansky kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  25 249 / 70 877 
 35,6%
 vidiek  45 628 / 70 877 
 64,4%Zoznam obcí okresu Topoľčany
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1556220  Ardanovce406Topoľčany400Nitriansky
2542661  Belince406Topoľčany400Nitriansky
3542695  Biskupová406Topoľčany400Nitriansky
4542709  Blesovce406Topoľčany400Nitriansky
5542717  Bojná406Topoľčany400Nitriansky
6556297  Čeľadince406Topoľčany400Nitriansky
7542792  Čermany406Topoľčany400Nitriansky
8556165  Chrabrany406Topoľčany400Nitriansky
9556262  Dvorany nad Nitrou406Topoľčany400Nitriansky
10542881  Hajná Nová Ves406Topoľčany400Nitriansky
11556351  Horné Chlebany406Topoľčany400Nitriansky
12542938  Horné Obdokovce406Topoľčany400Nitriansky
13542954  Horné Štitáre406Topoľčany400Nitriansky
14542971  Hrušovany406Topoľčany400Nitriansky
15556157  Jacovce406Topoľčany400Nitriansky
16543039  Kamanová406Topoľčany400Nitriansky
17543063  Koniarovce406Topoľčany400Nitriansky
18543071  Kovarce406Topoľčany400Nitriansky
19543101  Krnča406Topoľčany400Nitriansky
20543110  Krtovce406Topoľčany400Nitriansky
21556149  Krušovce406Topoľčany400Nitriansky
22581704  Kuzmice406Topoľčany400Nitriansky
23505021  Lipovník406Topoľčany400Nitriansky
24505048  Ludanice406Topoľčany400Nitriansky
25505064  Lužany406Topoľčany400Nitriansky
26505137  Malé Ripňany406Topoľčany400Nitriansky
27581305  Nemčice406Topoľčany400Nitriansky
28505226  Nemečky406Topoľčany400Nitriansky
29505234  Nitrianska Blatnica406Topoľčany400Nitriansky
30505242  Nitrianska Streda406Topoľčany400Nitriansky
31505251  Norovce406Topoľčany400Nitriansky
32505285  Oponice406Topoľčany400Nitriansky
33556211  Orešany406Topoľčany400Nitriansky
34505340  Podhradie406Topoľčany400Nitriansky
35505374  Prašice406Topoľčany400Nitriansky
36581658  Práznovce406Topoľčany400Nitriansky
37505404  Preseľany406Topoľčany400Nitriansky
38505421  Radošina406Topoľčany400Nitriansky
39505439  Rajčany406Topoľčany400Nitriansky
40505536  Šalgovce406Topoľčany400Nitriansky
41505498  Solčany406Topoľčany400Nitriansky
42556327  Solčianky406Topoľčany400Nitriansky
43505510  Súlovce406Topoľčany400Nitriansky
44556238  Svrbice406Topoľčany400Nitriansky
45505561  Tesáre406Topoľčany400Nitriansky
46504998  Topoľčany406Topoľčany400Nitriansky
47580457  Tovarníky406Topoľčany400Nitriansky
48505617  Tvrdomestice406Topoľčany400Nitriansky
49505641  Urmince406Topoľčany400Nitriansky
50505676  Veľké Dvorany406Topoľčany400Nitriansky
51505714  Veľké Ripňany406Topoľčany400Nitriansky
52505749  Velušovce406Topoľčany400Nitriansky
53505757  Vozokany *406Topoľčany400Nitriansky
54505773  Závada406Topoľčany400Nitriansky
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava